Stedlig kurs

Pensjon og skatt i praksis

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 3,5
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 3,5
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 3,5
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 3,5
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Et praktisk rettet kurs der juss kombineres med økonomi, og teori med praksis. En god rådgiver må ha grunnleggende kunnskap om pensjon og beskatning av pensjon for å kunne gi gode råd til sine kunder. Pensjon og skatt er to ulike spesialiteter som har en betydelig overlapping når det gjelder å komme frem til hva som er mest gunstig for deg og din kunde.
Del:

Det finnes både pensjonsfeller og skattefeller – og noen klarer å gå i begge. Du vil lære det grunnleggende om regelverket om pensjon, og få en innføring i hva det er særlig viktig å være klar over i forhold til pensjon og skatt når du bistår enkeltpersoner eller selskap. Når det gjelder pensjon fra arbeidsforhold vil hovedfokus være pensjonsordninger i privat sektor – kun kort om offentlig sektor. 

Målgruppe

Kurset er utarbeidet med sikte på regnskapsførere med interesse for egen og kunders pensjon. Her legges til grunn at regnskapsfører både vil bistå arbeidsgivere og ansatte, samt andre næringsdrivende. Spørsmålene fra kunden vil være mange: hva må jeg gjøre, hva kan jeg gjøre, hva bør jeg gjøre, og - ikke minst - hva bør jeg unngå å gjøre? 

Innhold

 • Pensjonssystemet – opparbeidelse av rettigheter fra folketrygden 
 • Skattlegging av pensjon generelt 
 • Hva blir min pensjon fra NAV– hvor finner jeg mine egne tall? 
 • Pensjon gjennom arbeidsforhold - hvor finner jeg mine tall? 
 • AFP – hvor finner jeg mine tall 
 • Egne avtaler om pensjonssparing 
 • Opptjening av pensjon ved arbeidsopphold i utlandet 
 • Pensjon fra utlandet 
 • Skattemessige forhold knyttet til overnevnte pensjonssparingsalternativer 
 • Når skal du eller din kunde begynne å ta ut pensjon, og hvilke pensjoner bør tas ut når?  

Gjennomføring

Praktisk rettet kurs ment for regnskapsførere med mange praktiske eksempler – hva er viktig å huske på og hvilke feil må unngås. Her får du to forelesere med betydelig spesialisering i hvert sitt fagområde, pensjon og skatt som dels presenterer og dels diskuterer de punkter som gjennomgås.

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå