Stedlig kurs

Formuesskatt - mer enn bare et luksusproblem!

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Formuesskatt utgjør en betydelig skattebelastning for mange – økning i satser og grunnlag fra 2022 vil gjøre problemstillingen enda mer aktuell. Samtidig kan det være stor forskjell på faktisk formue og skattepliktig formue.
Del:

Hva er korrekt formuesgrunnlag og hvilke feil bør unngås, eller hvilke tilpasninger kan foretas slik at formuesskatten ikke blir høyere enn nødvendig? God kjennskap til regelverket er nødvendig for å kunne bidra til et korrekt og ikke for høyt formuesskattegrunnlag.

Målgruppe

Kurset passer for regnskapsførere/revisorer/rådgivere som ønsker å lære mer om skatt for å kunne gi sine kunder best mulig rådgivning. Kurset passer både for den som kan en del om emnet og for den som er relativt uerfaren. Det vil bli gitt en innføring i hovedregler og videre vil vi gå gjennom en rekke praktiske eksempler, fra det enkle til det mer avanserte.

Innhold

Hvem skal betale formuesskatt.

Hvordan fanges man opp av formueskatt og hvordan kan den unngås.

Hva er skattepliktig formue og hva regnes ikke som skattepliktig formue.

Hva er gjeld og hvilke forpliktelser regnes ikke som gjeld.

Hvordan verdsettes formuesobjektene

 • generelt om formuesfastsettelse
 • særlig om fast eiendom: Bolig, næringsbygg, kombinasjon av bolig og næringsbygg, fritidseiendom, behov for takst
 • særlig om aksjer: børsnoterte, ikke-børsnoterte, utenlandske, verdsettelse, verdsettelsestidspunkt, formuesgrunnlag innen konsern, formueskatt og utbytte, innbetalt kapital
 • litt om annen verdsettelse

Hva kan gjøres for å holde formuesgrunnlaget lavest mulig og hvilke feil er det viktig å unngå

Gjennomføring

Foredrag med bruk av foiler der det særlig vektlegges praktiske og vanlige problemstillinger. De problemstillinger som gjennomgås blir belyst med en rekke eksempler. Emnene vil i stor grad bli gjennomgått ved at det først tas opp en praktisk problemstilling som en kunde kommer med, så ser vi på det aktuelle regelverk og deretter løses kundens utfordring.

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå