Stedlig kurs

God regnskapsskikk for små foretak (NRS 8) - nyheter og praktisk bruk

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Finansregn. 7
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Kurset er en systematisk gjennomgang av regnskapsstandarden for små foretak (NRS 8), som skal bidra til at du utarbeider årsregnskap etter regelverket, og er bevisst på hvilke konsekvenser det har for regnskapet å velge de forenklingene som NRS 8 gir mulighet til. God kunnskap om NRS 8 og konsekvenser av valgmuligheter vil bidra til at du også kan gi god veiledning til styre og eiere. 

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som jobber med å utarbeide årsregnskap og som vil oppdatere eller øke kunnskapen om regnskapsreglene for små foretak generelt og bruken av NRS 8 spesielt. For å få et godt utbytte av kurset, bør du helst ha noe erfaring fra utarbeidelse av årsregnskap.

Innhold

 • Overblikk over regnskapslovgivningen og NRS 8s plassering og betydning
 • Standardens formål og oppbygging/struktur
 • Definisjon små foretak
 • Forenklinger, valg av regnskapsprinsipp
 • Konsekvenser av prinsippvalg
 • Særlige poster, korrigering av feil og endring av regnskapsprinsipp
 • Utvalgte områder vist med talleksempler, bl.a. varer, anleggskontrakter, varige driftsmidler, utbytte og konsernbidrag
 • AFP
 • Notekrav
 • Årsberetning
 • Nyheter 
 • Litt om NRS 21 God Regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt 

Gjennomføring

Forelesning og diskusjon med bruk av talleksempler.

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 31. okt
  SANDEFJORD
 • Kursleder Karl-Asbjørn Kjennerud
  Få plasser
 • 10. nov
  GRÅLUM
 • Kursleder Karl-Asbjørn Kjennerud
  Få plasser
 • 22. nov
  ÅLESUND
 • Kursleder Karl-Asbjørn Kjennerud
 • 30. nov
  TROMSØ
 • Kursleder Karl-Asbjørn Kjennerud
 • 02. des
  DRAMMEN
 • Kursleder Karl-Asbjørn Kjennerud
 • 24. nov
  OSLO
 • Kursleder Karl-Asbjørn Kjennerud
 • Portrett av Karl-Asbjørn Kjennerud
  Kursleder:
  Karl-Asbjørn Kjennerud
  Autorisert regnskapsfører