Stedlig kurs

Forberedelse til kvalitetskontrollen

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Målgruppe

Kurset er relevant for alle autoriserte regnskapsførere som arbeider i regnskapsforetak, og spesielt ledere, kvalitetsansvarlige, oppdragsansvarlige og de som gjennomfører kontroll av medarbeideres arbeid.

Kurset er spesielt tilrettelagt for regnskapsførere i regnskapsforetak som skal ha kvalitetskontroll i høst eller de nærmeste årene.

Innhold

 • Regnskap Norges kvalitetskontrollordning
 • Forberedelser og forarbeid før kontrollen
 • Kvalitetskontrollskjema – kontroll interne rutiner
 • Kvalitetskontrollskjema – oppdragskontroller
 • Forutsetninger for å påta seg/beholde oppdrag
 • Registrerings- og legitimasjonsrutiner
 • Avstemminger
 • Rapporteringsrutiner
 • Dokumentasjon av eget arbeid
 • Oppdragsdokumentasjon
 • Kvalitetskontrollrutiner
 • Kontrollerfaringer

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som forelesning med praktiske eksempler. Kontrollskjemaet som benyttes under kvalitetskontrollene brukes aktivt og det gis forslag til hvordan kravene kan oppfylles i praksis. Det vises praktiske eksempler ved bruk av KS Komplett.

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå