Nettkurs

Bærekraftsrapportering i praksis for små og mellomstore virksomheter

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 5
  Klokke Klokke ikon
 • Annet 2
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 5
  Klokke Klokke ikon
 • Annet 2
  Klokke Klokke ikon

Om kurset

Oppmerksomheten rundt bærekraftsrapportering er økende, og flere selskaper i Norge, Europa og globalt enn tidligere vil få krav på seg til å rapportere på sin bærekraft. Små og mellomstore selskaper blir direkte og indirekte påvirket av denne utviklingen. Vi ser i dette kurset nærmere på hvordan å utvikle en bærekraftsrapport for SMB med utgangspunkt i den nordiske standarden for bærekraftsrapportering: NSRS (www.nsrs.eu). Kurset er publisert i 2022.
Del:

Første gang det skal utarbeides en bærekraftsrapport for en virksomhet, kan oppgaven oppleves som noe uoversiktlig. I dette kurset tar vi for oss arbeidsmetodikken for å kunne utarbeide en rapport og går deretter dypere inn i de viktigste hovedelementene i en bærekraftsrapport for SMB. Vi ser nærmere på faktiske rapporter avgitt etter NSRS og diskuterer innholdet i disse. Etter kurset skal du være i stand til å jobbe frem en bærekraftsrapport etter NSRS.

Målgruppe

Kurset er rettet mot de som ønsker å starte arbeidet med bærekraftsrapportering, enten for egen virksomhet eller for sine kunder. Det kreves ikke særlige forkunnskaper innen eksempelvis klima eller sosiale forhold for å kunne delta. 

For å få best utbytte av kurset, anbefales det likevel å sette seg inn i hovedtrekkene i NSRS på www.nsrs.eu. Kurset kan kombineres med to nettkurs hos Regnskap Norge; “Innføring i bærekraftsrapportering etter Nordic Sustainability Reporting Standard” og “Bærekraftsamtalen”. 

Innhold

 • Arbeidsmetodikk
 • Bærekraftsrapporteringens formål og ledelsens mål og ambisjoner
 • Risiko- og mulighetsanalyse
 • Proporsjonalitet, vesentlighetsvurdering og datakvalitet
 • Klimaregnskap som en del av bærekraftsrapporteringen
 • Nærmere om materialer, avfall, energi, utslipp og sosiale og økonomiske måleparametere
 • Bærekraftsrapporteringens innvirkning på årsregnskapet. Innregning, måling og verdsettelse.
 • Regnskapsførers, revisors eller rådgivers rolle i utarbeidelsen av en bærekraftsrapport.

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4400,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder Hans Christian Ellefsen
 • Portrett av Hans Christian Ellefsen
  Kursleder:
  Hans Christian Ellefsen
  Leder Teknologi og Innovasjon