Stedlig kurs

Arbeidsrett for regnskapsførere

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Foretaksrett 4
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

De fleste regnskapsførere kommer i kontakt med arbeidsrettslige spørsmål ved utøvelsen av sin rolle. I tillegg vet vi at mange virksomheter benytter regnskapsfører som sparringspartner på HR-faglige spørsmål. Dette kurset skal gi kursdeltakerne større forståelse for fagområdet arbeidsrett.
Del:

Vi tar også sikte på å gå noe dypere i utvalgte emner som regnskapsfører bør kjenne til. Det legges særlig vekt på spørsmål om lønn, reisetid/arbeidstid, pensjonsgrunnlag, permitteringer og oppgjør i forbindelse med sluttavtaler. 

Grunnleggende kjennskap til arbeidsrettslige emner er viktig for å kunne ha en god dialog med kundene om spørsmål som typisk oppstår ved utbetaling og oppgjør til ansatte i en virksomhet. Kursholderne vil her gjennomgå nyere relevant rettspraksis. I tillegg til kursforelesning legges det opp til løsning av en case som vil bli gjennomgått på kurset.

Målgruppe

Regnskapsførere og andre som arbeider med arbeidsrett

Innhold

 • Arbeidsrett som fagområde
 • Adgangen til trekk i lønn i lys av nyere rettspraksis
 • Feriepenger
 • Grensen mellom arbeidstid og reisetid
 • Hva skal inngå i pensjonsgrunnlaget
 • Permitteringsregler
 • Sluttavtaler

Gjennomføring

Forelesning med caseløsning

Pris

Medlem: 2100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2300,-
Normalpris: 2900,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 07. mar
  BERGEN
 • Kursleder Ellen Gooderham , Torkel Tveit
 • Portrett av Ellen Gooderham
  Kursleder:
  Ellen Gooderham
  Advokat
 • Portrett av Torkel Tveit
  Kursleder:
  Torkel Tveit
  Advokat