Stedlig kurs

Aksjer og andre verdipapirer – regnskapsførsel og skatt

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 4
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 3
  Klokke Klokke ikon
 • Finansregn. 4
  Klokke Klokke ikon

Om kurset

Dette kurset gir en innføring I de mest vanlige finansielle instrumentene, hvordan de virker og hvordan de skal finne veien inn i regnskapet. Vi følger utvalgte instrumenter ved ulike hendelser i alle ledd, fra bokføring og krav til dokumentasjon til vurderingen i årsregnskapet samt skattemessig behandling.
Del:

Kurset tar for seg regnskapsmessig behandling og bokføring av ulike finansielle instrumenter, med praktiske eksempler. Kurset skal også gi økt forståelse i hvordan forskjellige instrumenter virker.  

Målgruppe

Kurset retter seg mot dem som ønsker å få økt innsikt i virkemåten til de mest vanlige finansielle instrumentene og styrke sine kunnskaper om den regnskapsmessige behandlingen – både i den løpende bokføringen og i årsregnskapet. Kurset vil selvsagt også vise den skattemessige behandling. 

Innhold

Investering i aksjer med regnskapsmessig og skattemessig behandling er en viktig del av kurset. 

Mange selskaper handler med eller investerer i finansielle instrumenter, eventuelt også anvender instrumentene som verktøy for finansiell risikostyring/sikring. Et finansielt instrument kan være så mangt; aksjer, aksje- og verdipapirfond, obligasjoner, opsjoner, sertifikater, swaper, futures, valutaterminer, varederivater, mv. Hver og en av dem har sin egen måte å virke på, noen mer kompliserte og sammensatte enn andre. 

Dette er et grunnleggende kurs om emnene. 

Stikkord for kurset er:

 • Utvalgte finansielle instrumenter – aksjer, aksjefond, verdipapirfond, obligasjoner, sertifikater, valuta, valutaterminer, kryptovaluta, varederivater, hedgefond, renteswap. 
 • Virkemåte 
 • Bokføring og dokumentasjon 
 • Regnskapsmessig behandling 
 • Skattemessig behandling 

Gjennomføring

Foredrag og diskusjon med eksempler

Pris

Medlem: 3000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4000,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 27. okt
  OSLO
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 14. nov
  BODØ
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 22. nov
  TROMSØ
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 27. nov
  TRONDHEIM
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 27. okt
  Streaming
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • Portrett av Svein Harald Wiik
  Kursleder:
  Svein Harald Wiik
  Statsautorisert revisor