Stedlig kurs

Anti-hvitvasking – løpende oppfølging i praksis

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regnskapsf. 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Klokke ikon

Om kurset

Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven skal følge opp sine oppdrag løpende, både for å holde kundetiltakene oppdatert og for å avdekke og følge opp mistenkelige transaksjoner. Hva innebærer dette for ledelsen og den enkelte medarbeider? I dette kurset setter vi et praktisk søkelys på dette temaet. Kurset er relevant for medarbeidere i både regnskaps- og revisjonsbransjen.
Del:

Dersom anti-hvitvaskingsarbeidet skal lykkes, er vi helt avhengige av at alle juridiske og fysiske personer (deg og meg og alle i regnskaps- og revisjonsbransjen) forstår hvilket ansvar vi har - og faktisk følger opp i praksis.  

Hva er det vi egentlig skal følge opp?  

Vi tar for oss praktiske eksempler innenfor forskjellige oppdragsområder, herunder interne kontrollrutiner, formaliteter, planlegging, oppfølging og rådgivning.  

Målgruppe

Alle som arbeider i regnskaps- eller revisjonsforetak. 

Innhold

 • Mitt ansvar som regnskapsfører eller revisor 
 • Hvordan påvirker virksomhetsinnrettet risikovurdering risikoklassifisering av kundene? 
 • Risikoklassifisering og kundetiltak 
 • Løpende oppfølging – lovkrav, erfaringer fra Finanstilsynets kontroller 
 • Løpende oppfølging av foretaket – hva skal du se etter? 
 • Løpende oppfølging av transaksjoner – hva skal du se etter? 
 • Intern kontroll på oppdragsnivå 

Gjennomføring

Undervisningen vil bestå av teori, praktiske eksempler og case.

Pris

Medlem: 3000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4000,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 27. okt
  OSLO
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
 • 07. nov
  GRÅLUM
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
 • 15. nov
  BODØ
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
 • 29. nov
  TRONDHEIM
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
 • 01. des
  BERGEN
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
 • Portrett av Tone Nordvik Berntzen
  Kursleder:
  Tone Nordvik Berntzen
  Statsautorisert regnskapsfører/Statsautorisert revisor