Stedlig kurs

Praktisk arbeidsrett 2023 – nyheter og ofte stilte spørsmål

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Klokke ikon

Om kurset

Det skjer mange og omfattende endringer innenfor arbeidsretten for tiden, og det kan være vanskelig å ha fullstendig oversikt. Regjeringen satte seg en rekke mål for endringer i norsk arbeidsliv gjennom Hurdalsplattformen, og disse følges nå opp på løpende bånd med lov- og forskriftsvedtak. I tillegg har det kommet noen svært viktige avgjørelser fra Høyesterett i løpet av 2023. Nå kan du bli oppdatert på alt dette.
Del:

Uavhengig av regelendringene er det mange som opplever å få personalansvar uten at de verken kan noe særlig om det, eller har et sterkt ønske om å lede andre. Hvordan skal de da kunne vite hvordan de skal løse alle små og store spørsmål som dukker opp i hverdagen? En del velger å løse personalsaker etter «magefølelse-prinsippet», noe som i mange tilfeller viser seg å gi svært uheldige resultater. Det er viktig både å kunne reglene og å treffe riktige beslutninger. Å ta feil valg i personalsaker, vil kunne få fatale konsekvenser både for arbeidsmiljøet og bedriften. På noen områder er det jussen som avgjør, på andre er det kanskje bare sunn fornuft og klare budskap som løser floken.   

Målgruppe

Dette kurset henvender seg til alle som jobber med personalsaker, enten du er leder med personalansvar eller du jobber i regnskapsbyrå med ønske om å bistå kunder i slike spørsmål. Kurset henvender seg også til personalansvarlige/-medarbeidere hos arbeidsgiver. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper. 

Innhold

 • Regelendringer arbeidsrett fra og med 2023, herunder
  - Innstramminger i adgangen til innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak
  - Forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.
  - Endring av reglene om rett til fast ansettelse for innleide.
  - Nye regler om skillet mellom innleie og entreprise
  - Ny godkjenningsordning for bemanningsforetak
  - Lovfesting av heltidsnorm – fast ansettelse i heltidsstilling som hovedregel 
 • Noen viktige dommer i 2023
  - HR-dom 20.04.2023 (Tips-dommen) fra Høyesterett om arbeidsgivers adgang til å trekke i tips for å dekke kostnader til arbeidsgiveravgift mv
  - HR-dom 20.12.2022 om sluttvederlag og rett til dagpenger
  - HR-dom 25.10.2022 om midlertidig ansettelse etter særlovgivning danner grunnlag for fast ansettelse. 
 • Forslag om endringer, ikke vedtatt
  - Foreslått styrking av ansattes rettigheter,
  - En rekke tiltak, blant annet å lovfeste presumpsjonsregel for at personer som utfører arbeid er «arbeidstakere»
  - Handlingsplan mot useriøsitet og sosial dumping i arbeidslivet
  - Forslag om utvidelse av krav til den skriftlige arbeidsavtalen 
 • Arbeidsforholdet
  -Rekruttering og feilansettelser
  -Arbeidstidsbestemmelsene i aml
  -Ledende og særlig uavhengig stilling 
 • Kommunikasjon og styring 
 • Oppfølging og endring 
 • Bruk av skriftlige advarsler 
 • Oppsigelse  
 • Avskjed  
 • Rådgivers ansvar i personalsaker 

Gjennomføring

Forelesning hvor mange av temaene illustreres ved praktiske eksempler.

Pris

Medlem: 3000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4000,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 23. okt
  OSLO
 • Kursleder Harald Breivik
 • 30. okt
  TRONDHEIM
 • Kursleder Harald Breivik
 • 31. okt
  BERGEN
 • Kursleder Harald Breivik
  Få plasser
 • 21. nov
  STAVANGER
 • Kursleder Harald Breivik
  Få plasser
 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat