Stedlig kurs

God regnskapsskikk for små foretak (NRS 8) - nyheter og praktisk bruk

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 7
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Mer enn 90 % av norske virksomheter er små foretak etter regnskapsloven. Standarden God regnskapsskikk for små foretak (NRS 8) er utviklet nettopp for å bidra til at små foretak utarbeider årsregnskap innenfor lovens rammer, samtidig som det gir tilfredsstillende og pålitelig informasjon sett i lys av kost/nytte. Kurset vil gi deg en grundig innsikt i standardens oppbygging og innhold, hvordan standarden kan brukes i regnskapsarbeidet og hvordan de ulike valgene i praksis påvirker tallene i årsregnskapet.
Del:

Kurset er en systematisk gjennomgang av regnskapsstandarden for små foretak (NRS 8), som skal bidra til at du utarbeider årsregnskap etter regelverket, og er bevisst på hvilke konsekvenser det har for regnskapet å velge de forenklingene som NRS 8 gir mulighet til. God kunnskap om NRS 8 og konsekvenser av valgmuligheter vil bidra til at du også kan gi god veiledning til styre og eiere. 

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som jobber med å utarbeide årsregnskap og som vil oppdatere eller øke kunnskapen om regnskapsreglene for små foretak generelt og bruken av NRS 8 spesielt. For å få et godt utbytte av kurset, bør du helst ha noe erfaring fra utarbeidelse av årsregnskap.

Innhold

 • Overblikk over regnskapslovgivningen og NRS 8s plassering og betydning
 • Standardens formål og oppbygging/struktur
 • Definisjon små foretak
 • Forenklinger, valg av regnskapsprinsipp
 • Konsekvenser av prinsippvalg
 • Særlige poster, korrigering av feil og endring av regnskapsprinsipp
 • Utvalgte områder vist med talleksempler, bl.a. varer, anleggskontrakter, varige driftsmidler, utbytte og konsernbidrag
 • AFP
 • Notekrav
 • Årsberetning
 • Nyheter 
 • Litt om NRS 21 God Regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt (september 19) 

Gjennomføring

Forelesning og diskusjon med bruk av talleksempler.

Pris

Medlem: 3000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4000,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå