Stedlig kurs

Hvitvasking – ny veiledning og nye rutinedokumenter

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regnskapsf. 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Klokke ikon

Om kurset

Kurset vil særlig fokusere på nytt Rundskriv 4/2022 og andre avklaringer fra Finanstilsynet i den senere tiden. Sentralt står hvilken betydning dette har for regnskapsforetakene og hvilke endringer som må/bør implementeres.
Del:

Finanstilsynet har utgitt nytt hvitvaskingsrundskriv for finansnæringen fra 1. januar 2023 – som også blant annet gjelder for regnskapsforetak. Regnskap Norge arbeider med å analysere og avklare hva dette vil ha av betydning for regnskapsbransjen mht. rutiner og gjennomføring av anti-hvitvaskingshandlinger. Det blir i løpet av 2023 utviklet nye/endrede skjemaer for rutiner mv. Disse endringene vil bli presentert i kurset.

Målgruppe

Kurset passer for daglige ledere, hvitvaskingsansvarlige, ansvarlige for kvalitetsstyringen og oppdragsansvarlige i regnskapsforetak.

Innhold

 • Finanstilsynets rundskriv 4/2022 – vesentlige endringer/presiseringer
 • Andre avklaringer fra Finanstilsynet 
 • Erfaringer fra Regnskap Norges kontrollvirksomhet
 • Endringer i regnskapsforetakets overordnede rutinedokumenter
 • Endringer i regnskapsforetakets operative handlinger og dokumentasjon
 • Andre nyheter på hvitvaskingsområdet

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som forelesninger med eksempler.

Pris

Medlem: 3000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4000,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 08. nov
  HAMAR
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 14. nov
  ÅLESUND
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 16. nov
  OSLO
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 22. nov
  DRAMMEN
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 23. nov
  STAVANGER
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 16. nov
  Streaming
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • Portrett av Roy Kristen Kristensen
  Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor, BI