Stedlig kurs

Informasjonssikkerhet og personvern for regnskapsbransjen

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 3
  Klokke Klokke ikon
 • Regnskapsf. 4
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Klokke ikon

Om kurset

Kurset gir deg en oppdatering på cyber-trusselbildet for norske virksomheter i en urolig tid. Du får et rammeverk på hvordan å ivareta informasjonssikkerheten i virksomheten. Du får innsikt i hvilke lovkrav som stilles til behandling av personopplysninger, og hvordan virksomheten bør innrette seg etter disse.
Del:

Kurset vil gi en oppdatert beskrivelse av trusselbildet, og hvilke angrep vi ser mot norske virksomheter. Dette er alt fra angrep som ønsker å ødelegge, til angrep med mål om økonomisk vinning. Du vil få innsikt i hvordan angriperne jobber, og hvilke svakheter de utnytter for å komme seg inn i virksomheten. Kurset går igjennom hvilke krav virksomheten skal stille til sine IT-leverandører, hvilket ansvar virksomheten har, og hvilket ansvar IT-leverandørene har.

Du får innsikt i hvilke lovkrav som stilles til informasjonssikkerhet og personvern, og hva som er viktig at virksomheten gjør for å ivareta disse. Kurset går igjennom hvilke typer saker vi har sett i norske virksomheter, og hva det er viktig å tenke på.

Målgruppe

Regnskapsførere, Revisorer, Ledere og ansatte i små og mellomstore virksomheter.

Innhold

 • Oppdatert trusselbilde innen informasjonssikkerhet
 • Hvordan bygge god Informasjonssikkerhet
 • Bestillerkompetanse innen informasjonssikkerhet
 • Konkrete tiltak rettet mot dagens trusselbilde
 • Personvernlovverket
 • Etterlevelse av personvernlovverket

Gjennomføring

Foredrag

Pris

Medlem: 3000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4000,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 26. okt
  STAVANGER
 • Kursleder Hans Marius Tessem
 • 31. okt
  TRONDHEIM
 • Kursleder Hans Marius Tessem
  Få plasser
 • 02. nov
  BERGEN
 • Kursleder Hans Marius Tessem
 • 24. nov
  DRAMMEN
 • Kursleder Hans Marius Tessem
 • 14. nov
  OSLO
 • Kursleder Hans Marius Tessem
 • 14. nov
  Streaming
 • Kursleder Hans Marius Tessem
 • Portrett av Hans Marius Tessem
  Kursleder:
  Hans Marius Tessem