Stedlig kurs

Skatteoptimalt uttak fra AS

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon

Om kurset

Hensikten med kurset er å gi et innblikk i hva som er skatteoptimalt uttak av kapital fra AS. Det er varslet at vi i Statsbudsjettet for 2024 får de endelige reglene vedrørende beskatning av private formuesgoder som aktualiserer spørsmålet. Hovedvekten vil være på aksjeselskaps utdeling til personlig aksjonær, men det vil bli trukket noen paralleller til deltakerlignede selskap.
Del:

Kapitaluttak byr på en rekke valg av alternativer og muligheter, der valgene mht. fremgangsmåter og tidspunkt kan ha svært ulike skattemessige virkninger. Noen av de mest omdiskuterte spørsmål innenfor skatteretten de siste årene er innenfor dette området. Det gis eksempler på fallgruver og hvilke krav til formalia som må være på plass for at skattemyndighetene ikke skal kunne sette transaksjonen til side. 

Målgruppe

Regnskapsmedarbeidere, økonomidirektører/-sjefer, controllere, advokater, revisorer, konsulenter og rådgivere. 

Innhold

 • Fugleperspektivet – hvordan er skattesystemet bygget opp? 
 • Økte skattesatser på uttak fra selskap – hva er effektiv skatt? 
 • Kort om Torvik-utvalget og veien videre  
 • Hvordan lønner det seg å kjøpe, eie og selge - fritaksmetoden og/eller aksjonærmodellen? 
 • Uttak fra selskap eid av personlige eiere - hva er optimalt?  
 • Beskatning av private formuesgoder – nye regler 
 • Inntreden av ansatte - hvordan og til hvilken pris? 
 • Skattevirkningen av alternative selskapsrettslige egenkapitaltransaksjoner?  
 • Krav til dokumentasjon mellom nærstående? 
 • Må man ta ut (tvangs)lønn, herunder forholdet til lån og utbytte? 
 • Lån til/fra eget AS? 
 • Innbetalt kapital som skatteposisjon - hvilke krav som stilles til skattefri tilbakebetaling? 
 • Generasjonsskifte av aksjer, og gaver fra aksjeselskap 
 • Lovfestet omgåelse 

Gjennomføring

Forelesning med mulighet for å stille spørsmål.

Pris

Medlem: 3000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4000,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 06. nov
  KRISTIANSAND S
 • Kursleder Lars Helge Aasen
  Få plasser
 • 20. nov
  TROMSØ
 • Kursleder Lars Helge Aasen
 • 13. nov
  ÅLESUND
 • Kursleder Lars Helge Aasen
 • 04. des
  OSLO
 • Kursleder Lars Helge Aasen
 • Portrett av Lars Helge Aasen
  Kursleder:
  Lars Helge Aasen
  Advokat/Partner