Stedlig kurs

NAV – Arbeidsgivers rettigheter og plikter

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Kurset omhandler arbeidsgivers forpliktelser overfor NAV og Arbeidstaker som i en periode har rett til NAV-ytelser fremfor lønn.
Del:

Kurset tar for seg arbeidsgivers ansvar og oppgaver når arbeidstaker er sykemeldt eller på arbeidsavklaringspenger, i fødselspermisjon eller foreldrepermisjon eller har krav på omsorgspenger eller andre stønader som erstatter lønn fra virksomheten. Fokuset settes på ansvaret for beregning av ytelser og innrapporteringer til NAV.  

Målgruppe

Målgruppen for kurset er regnskapsførere, lønningsansvarlige og andre som jobber med ansvar for beregning og/eller utbetaling lønn og ytelser fra NAV, samt andre som yter rådgivning innen disse områdene.   

Innhold

Kurset skal gi god oversikt over reglene i folketrygdloven, spesielt kapittel 8, 9 og 14. Deltakeren skal settes i stand til å finne ut av vilkår og beregning av utbetalinger når den som utfører arbeid eller yter tjenester til en virksomhet har sykefravær, foreldrepenger eller andre relevante ytelser. Dette innebærer:   

 • Vilkår for rett til sykepenger for virksomhetenes ansatte.  
 • Beregning av sykepengenes størrelse både i arbeidsgiverperioden og fra trygden til arbeidstakere, forskuttering og refusjonskrav. 
 • Vilkår for rett til foreldrepenger for virksomhetens ansatte.  
 • Beregning av foreldrepengenes størrelse. 
 • Barns og andre nærståendes sykdom
 • Innrapporteringer til NAV.  

Gjennomføring

Foredrag med refleksjonsoppgaver.

Pris

Medlem: 3000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4000,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå