Stedlig kurs

Regnskapsfører som controller

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 4
  Klokke Klokke ikon
 • Regnskapsf. 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 4
  Klokke Klokke ikon
 • Verd. 3
  Klokke Klokke ikon

Om kurset

En god controller sikrer riktige regnskapstall til riktig tid og er en super støttespiller for sine oppdragsgivere. Speiler regnskapstallene de faktiske forhold? Hvordan kan vi foreta smarte avstemminger og en verifikasjon av regnskapspostene med en god og praktisk vinkling
Del:

Kurset vil bestå både av teori og praktiske case. Fokus er knyttet opp mot hvordan vi kan verifisere at regnskapstallene er i samsvar med de faktiske forhold. Kursholder vil gi mange innspill fra egne erfaringer, både fra regnskaps- og revisjonsbransjen. Relevante lovkrav vil bli gjennomgått. 

Målgruppe

Kurset er beregnet på deg som er opptatt av korrekt regnskapsrapportering og har noe erfaring med avstemminger og oppfølging av regnskapsrapportering. Du ønsker å forsikre deg om at midler og ressurser benyttes til beste for virksomheten og at utarbeidede regnskapsrapporter er i samsvar med de faktiske forhold.

Innhold

 • Avstemminger
  - Generelle
  - Spesifikke
  - Alternative
 • Analyser
 • Øvrige sjekkpunkter
 • Aktuelle lover og forskrifter

Gjennomføring

Stedlig kurs, undervisningen vil bestå av teori, praktiske eksempler og case

Pris

Medlem: 3000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4000,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 25. okt
  OSLO
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
 • 31. okt
  SANDEFJORD
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
  Få plasser
 • 09. nov
  KRISTIANSAND S
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
  Få plasser
 • 16. nov
  BODØ
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
 • 24. nov
  DRAMMEN
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
 • Portrett av Tone Nordvik Berntzen
  Kursleder:
  Tone Nordvik Berntzen
  Statsautorisert regnskapsfører/Statsautorisert revisor