Stedlig kurs

Skatt og regnskap 2023/2024

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regnskapsf. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Finansregn. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 4
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 1
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 4
  Klokke Klokke ikon
 • Finansregn. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 2
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Kurset fokuserer på nyheter innenfor regnskap, bokføring, skatt, merverdiavgift og selskapsrett for året 2023. I tillegg gjennomgås alle vedtak om og forslag til endringer på de samme områdene for 2024.
Del:

Formålet med dette kurset er å forberede deltakerne på årsoppgjøret for 2023 ved å gjennomgå hvilke endringer i rettsregler, satser og relevante rettsavgjørelser som påvirker regnskap og skatterapportering for 2023. Ny regnskapsførerlov, ny GRFS og endringer på hvitvaskingsområdet vil også inngå i kurset. I tillegg gjennomgås vedtak/forslag i statsbudsjettet og andre lovvedtak og lovforslag for 2024 med tanke på å forberede deltakerne på endringer som kan forventes.

Målgruppe

Kurset er særlig relevant for deg som jobber innenfor SMB-segmentet, men alle som arbeider med bokføring, utarbeidelse av årsregnskap og skatterapportering vil ha godt utbytte av å delta.

Innhold

 • Årets nyheter innenfor bokføring, regnskap, skatt, merverdiavgift, selskapsrett mv som har betydning for årsoppgjøret for 2023
 • Områder innenfor regnskapsregelverket, GRFS og hvitvaskingsregler som har blitt endret eller avklart i 2023
 • Sentrale dommer og uttalelser innenfor regnskap og skatt i 2023
 • Vedtak og forslag til endringer innenfor regnskap, skatt og merverdiavgift for 2024
 • Tidsaktuelle temaer og andre temaer av betydning for årsavslutningen

Hvilke tidsaktuelle temaer som blir tatt opp, vil bli avklart nærmere kursstart og orientert om i egen markedsføring, samt på www.regnskapnorge.no under menyvalget «kurs». Det er blant annet varslet nye regler om skatt på privat konsum i selskaper fra 2024. Det kan også være aktuelt med forslag til oppfølging av Torvik-utvalgets utredning.

Gjennomføring

Forelesninger med gjennomgåelse av rettsregler, dommer, standarder og uttalelser med fokus på betydningen av endringene i praksis. Det oppfordres til dialog og spørsmål.

Pris

Medlem: 2350,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2350,-
Normalpris: 2950,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå