Stedlig kurs

Skatt og regnskap 2023/2024

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regnskapsf. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Finansregn. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 4
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 1
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 4
  Klokke Klokke ikon
 • Finansregn. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 2
  Klokke Klokke ikon

Om kurset

Kurset fokuserer på nyheter innenfor regnskap, bokføring, skatt, merverdiavgift og selskapsrett for året 2023. I tillegg gjennomgås alle vedtak om og forslag til endringer på de samme områdene for 2024.
Del:

Formålet med dette kurset er å forberede deltakerne på årsoppgjøret for 2023 ved å gjennomgå hvilke endringer i rettsregler, satser og relevante rettsavgjørelser som påvirker regnskap og skatterapportering for 2023. Ny regnskapsførerlov, ny GRFS og endringer på hvitvaskingsområdet vil også inngå i kurset. I tillegg gjennomgås vedtak/forslag i statsbudsjettet og andre lovvedtak og lovforslag for 2024 med tanke på å forberede deltakerne på endringer som kan forventes.

Målgruppe

Kurset er særlig relevant for deg som jobber innenfor SMB-segmentet, men alle som arbeider med bokføring, utarbeidelse av årsregnskap og skatterapportering vil ha godt utbytte av å delta.

Innhold

 • Årets nyheter innenfor bokføring, regnskap, skatt, merverdiavgift, selskapsrett mv som har betydning for årsoppgjøret for 2023
 • Områder innenfor regnskapsregelverket, GRFS og hvitvaskingsregler som har blitt endret eller avklart i 2023
 • Sentrale dommer og uttalelser innenfor regnskap og skatt i 2023
 • Vedtak og forslag til endringer innenfor regnskap, skatt og merverdiavgift for 2024
 • Tidsaktuelle temaer og andre temaer av betydning for årsavslutningen

Hvilke tidsaktuelle temaer som blir tatt opp, vil bli avklart nærmere kursstart og orientert om i egen markedsføring, samt på www.regnskapnorge.no under menyvalget «kurs». Det er blant annet varslet nye regler om skatt på privat konsum i selskaper fra 2024. Det kan også være aktuelt med forslag til oppfølging av Torvik-utvalgets utredning.

Gjennomføring

Forelesninger med gjennomgåelse av rettsregler, dommer, standarder og uttalelser med fokus på betydningen av endringene i praksis. Det oppfordres til dialog og spørsmål.

Pris

Medlem: 2350,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2350,-
Normalpris: 2950,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 04. des
  HAMAR
 • Kursleder Jan Sørbø
 • 05. des
  DRAMMEN
 • Kursleder Jan Sørbø
 • 06. des
  ÅLESUND
 • Kursleder Jan Sørbø
 • 12. des
  ARENDAL
 • Kursleder Jan Sørbø
 • 13. des
  KRISTIANSAND S
 • Kursleder Jan Sørbø
 • 19. des
  OSLO
 • Kursleder Jan Sørbø
 • 19. des
  Streaming
 • Kursleder Jan Sørbø
 • 28. nov
  OSLO
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 04. des
  HARSTAD
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 12. des
  NARVIK
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 13. des
  BODØ
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 14. des
  ALTA
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 16. jan
  TRONDHEIM
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 17. jan
  BERGEN
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 18. jan
  OSLO
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 18. jan
  Streaming
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 05. des
  SANDEFJORD
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 12. des
  BERGEN
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 15. des
  TRONDHEIM
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 18. des
  FØRDE
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 18. des
  GRÅLUM
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 14. des
  MO I RANA
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 19. des
  STAVANGER
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 15. des
  TROMSØ
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 04. des
  GOL
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 06. des
  HAUGESUND
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 05. des
  SVOLVÆR
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • Portrett av Jan Sørbø
  Kursleder:
  Jan Sørbø
  Statsautorisert revisor, advokat, siviløkonom
 • Portrett av Svein Harald Wiik
  Kursleder:
  Svein Harald Wiik
  Statsautorisert revisor
 • Portrett av Roy Kristen Kristensen
  Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor, BI