Stedlig kurs

Regnskap, skatt, mva og selskapsrett for økonomiansvarlige

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 2
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 4
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 1
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 2
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 4
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 1
  Klokke Klokke ikon

Om kurset

Kurset er tverrfaglig og tar for seg skatteregler, avgiftsregler, selskapsrettslige regler og regnskapsregler som er særlig aktuelle for økonomiansvarlige i virksomheter. Det blir særlig fokusert på nye problemstillinger.
Del:

Dette er et kurs som dekker mange viktige fagområder for økonomiansvarlige og rådgivere i virksomheter. Det settes søkelys på nyheter, regelendringer og særlig aktuelle problemstillinger av ulik karakter innen skatt, MVA, regnskap, årsoppgjør, bokføring og selskapsrett. Vi ser på aktuelle nye dommer og uttalelser innen de forskjellige fagområder. 

Målgruppe

Alle økonomiansvarlige i virksomheter. Kurset vil også passe de fleste regnskapsførere og revisorer som ønsker å engasjere seg og utvikle seg som rådgivere. 

Innhold

 • Årsregnskap og perioderegnskap – sentrale problemstillinger
  - kke glem disse notekravene 
 • Selskapsrett
  - Utbytte, lån
  -Mellomværende med aksjonær – hvordan følge regelverket i praksis
  - § 3-8-transaksjoner – når er det aktuelt og hvordan
  - Kreditt og annen finansiell bistand til erverv av aksjer i selskapet mv
  -Mellombalanse 
 • Bokføring
  - Kontanter - hva er regelverket?
  - Mellomværende med aksjonær – hvordan følge regelverket i praksis 
 • Merverdiavgift
  - Vilkår for fradrag
  - Etterfakturering av merverdiavgift
  - Må mva betales når om kjøper og selger er i konflikt – nye regler
  - Foreldelsesfrister ved retten til justering og krav om kompensasjon
  - Slik oppnår du fradrag for mva på utleiebygg
  - Leietakertilpasninger og merverdiavgift
  - Tap på fordringer 
 • Skatt
  - Hva er fradragsberettiget og ikke skattepliktig
  - Lån til/fra aksjonær – hvor går grensene
  - Nyheter, dommer og uttalelser som er særlig relevante
  - Næringseiendom og formue
  - Arbeid under utførelse og formue
  - Tap på fordringer 

Gjennomføring

Foredrag og diskusjon med eksempler

Pris

Medlem: 3000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4000,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 01. nov
  TRONDHEIM
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 03. nov
  BERGEN
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 15. nov
  BODØ
 • Kursleder Svein Harald Wiik
  Få plasser
 • 16. nov
  OSLO
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 21. nov
  STAVANGER
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • Portrett av Svein Harald Wiik
  Kursleder:
  Svein Harald Wiik
  Statsautorisert revisor