Fagdager 2019

Høsten 2019 arrangerer vi 19 fagdager i Norge og Strømstad. Disse er fullspekket med høyaktuelle kurs innen regnskap, bokføring, skatte- og avgiftsrett, RF-regelverk / GRFS, rettslære og en rekke andre temaer. Finn fagdagene som passer for deg og planlegg dine kurs denne høsten.

Bestill dine kurs på fagdager innen 20. august og få kr. 500,- i rabatt per kursdag! Gjelder Fagdager i Norge og Strømstad.

Oversikt over fagdager og alle regnskapsfaglige kurs