Effektive regnskapsbedrifter

Tid er en kritisk faktor i en regnskapsførers hverdag. Programmet vil sette fokus på metoder og medarbeideraktiviteter for å effektivisere hverdagen hos regnskapsbedriften slik at det kan frigjøres tid.

Med utspring i LEAN-metodikk for tjenesteleveranser, vil programmet gjennomgå prinsippet om kontinuerlig forbedring og hvordan dette kan implementeres med sterk involvering av alle medarbeidere i regnskapsbedriften.

LEAN-metodikken ble opprinnelig utviklet i Japansk industri med Toyotas fantastiske suksess som fremste eksponent. Metoden er senere tatt i bruk over hele verden og tilpasset alle bransjer og sektorer. LEAN – kontinuerlig forbedring er ikke bare en ide eller teori, men en gjennomprøvd metode for effektivisering og forbedring av virksomheter - som det er godt dokumentert at virker.

Det er nylig utført en undersøkelse om kontinuerlig forbedring i norske virksomheter. Et av hovedfunnene fra undersøkelsen er at et stort flertall av de spurte (75,4 %) oppfatter at arbeidet med LEAN i stor grad gir positive gevinster. Spesielt produktivitet og medarbeidertilfredshet påvirkes positivt som følge av LEAN-arbeidet. Hele 82 % svarer at de har opplevd økt medarbeidertilfredshet.

Programmet vil gi deg innsikt i teknikker og tiltak som kan være nyttig å jobbe med i egen virksomhet i forhold til langsiktig utvikling av mennesker og prosesser. Det tilbys pakker tilpasset regnskapsbedriftens størrelse og antall prosesser i bedriften.

Målgruppe:

Programmet  passer for regnskapsbedrifter som ønsker å forbedre organisering og arbeidsprosesser for å frigjøre tid i bedriften. Deltagerne vil få forståelse for at endring skjer gjennom kulturbygging og kontinuerlig læring og ikke alene med hjelp av teknikk og metode.

Programinnhold:

 • Hva er LEAN - kontinuerlig forbedring, bakgrunn, historikk og oppnådde resultater
 • Sentrale prinsipper, verktøy/metode og begrepsapparat
 • Økt leveransekvalitet
 • Involvering av medarbeidere
 • Prosessutvikling/Value Stream Mapping
 • Ledelse av kontinuerlig forbedring
 • Praktiske gruppeoppgaver med tenkt forbedringscase
 • Analyse
 • Tavlemøter
 • Hva kreves for å få kultur for kontinuerlig forbedring
 • Standardisering av kjerneprosesser

Last ned produktblad

Undervisningsform:

Det er lagt opp til bedriftsspesifikk veileding og oppfølging skreddersys pr regnskapsbedrift.

Varighet:

Det lages skreddersøm for din bedrift i forhold til hvilke prosesser dere vil ta tak i.

Pris:

Dette avtales mellom ditt byrå og oppdragsgivere

Oppdragsgivere:
LEAN Consulting AS

Dersom du ønsker et byråinternt kurs for deg og ditt byrå

Kontakt:

kurs@regnskapnorge.no