Webinar: Kompensasjonsordningen - Opptak

Fredag 18. juni gjennomførte vi et gratis webinar om kompensasjonsordningen. Her kan du se opptaket av webinaret.

WEBINARET OMHANDLER:

  • Erfaringer 
  • Viktige endringer i kompensasjonsordning 2 - sept. 2020 - febr. 2021
  • Kompensasjonsordning 3 - fra mars/april 2021
  • Krav til dokumentasjon
  • Regnskapsførers kontrollhandlinger

 

Foilsettet finner du her.