Stedlig kurs

Pensjonsrådgivning til ansatte

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 5
  Klokke Created with Sketch.
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Mange ansatte finner det krevende å stå i full jobb til de er 70 år. Noen ønsker muligheten til å jobbe redusert, mens andre vil trekke seg ut av arbeidslivet når de er 62 år. I den forbindelse ønsker de fleste råd om når de skal ta ut pensjon, og hva som skjer pensjonsmessig hvis de jobber deltid eller skifter jobb. Dette kurset er todelt og først gjennomgås pensjonssystemer i privat og offentlig sektor, folketrygden og avtalefestet pensjon. Deretter belyses metodikken i pensjonsrådgivning. Kurset viser hvor man finner grunnlagsinformasjon og hvordan denne informasjonen bearbeides til et totalt pensjonsbilde.

Målgruppe

Ledelse, HR-ansatte, fagforeninger, revisorer, regnskapsførere, bankansatte, ansatte i forsikringsselskaper og andre som forholder seg til ansatte i organisasjonene.

Innhold

 • Folketrygden
 • Avtalefestet pensjon
 • Tjenestepensjon fra arbeidsgiver
 • Innhenting og vurdering av grunnlagsinformasjon
 • Beregning av pensjon ved uttak på ulike tidspunkt
 • Vanlige fallgruver
 • Pensjonsberegning før og etter skatt
 • Fripoliser og pensjonskapitalbevis

Gjennomføring

Løsning av konkrete caser i plenum.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå