Nye nettkurs denne høsten

Gjennom hele året spiller vi inn nye nettkurs. Denne høsten har vi mange nye nettkurs for alle som jobber med regnskapsføring og økonomi.

Høstens rykende ferske nettkurs

Finn feil i regnskapet

Hva vi gjør når feil har inntruffet? Hvilke konsekvenser vil feil ha for kunden, regnskapsfører, styret, daglig leder og andre? Hvordan finner vi feilen? 

Les mer

Kost- og reisegodtgjørelser

Mange arbeidsgivere opplever reisegodtgjørelser og reiseregninger som et problemområde. Få full oversikt over hva som gjelder!

Les mer

SkatteFUNN

Grundig innføring i reglene om skatteFUNN-ordningen, slik de foreligger høsten 2019. Det er kommet forslag til endringer fra 2020, disse endringene omtales i kurset.

Les mer

Fusjon og fisjon

Få oversikt over regnskapsmessige, skattemessige og selskapsrettslige regler vedrørende fusjon og fisjon, herunder reglene for små foretak. 

Les mer 

Etablere holdingselskap

Hvordan etablere en holdingselskapstruktur med skattemessig kontinuitet dersom en eller flere privatpersoner eier aksjer i et aksjeselskap på privat hånd. Fordeler og ulemper med holdingselskap.

Les mer

Lån mellom aksjeselskap og aksjonær

Skattemessige konsekvenser ved lån fra aksjeselskap til personlig aksjonær. Behandling hos aksjeselskapet og hos den personlige aksjonær og hvilke poster som skal fylles ut i aksjonærregisteroppgaven.

Les mer

SAF-T

SAF-T kommer for fullt fra og med 1. januar 2020. Når en bokføringspliktig får kontroll fra Skatteetaten skal det sendes inn en fil i standardisert format via Altinn.

Les mer

Brexit – praktiske konsekvenser

Brexit er et faktum innen kort tid - uavhengig av om det foreligger noen avtale mellom UK og EU eller ikke - en såkalt Hard Brexit. Dette vil ha stor praktisk betydning for mange norske bedrifter, særlig på kort sikt.

Les mer

Investeringsbeslutninger

Hvordan kan vi gjøre gode investeringsbeslutninger og hva slags beslutningsgrunnlag bør vi ha? Bruk av finansiell matematikk som renteberegning, nåverdikonsepter og internrenteberegninger er verktøy som benyttes i utarbeidelse av dette beslutningsgrunnlaget.

Les mer

Prognoser 

Kurset tar for seg både enkle prognosemetoder og mer avanserte statistiske metoder som regresjonsanalyser.

Les mer

Prosjektregnskap

Her lærer du hvordan du skal legge opp gode rutiner sammen med dine kunder, som sikrer at du både ivaretar bokføringsregelverket, gjeldende regnskapsstandarder og riktig skattemessig rapportering. 

Les mer

Skattefri omdanning - en praktisk innføring 

Få oversikt over de skatte- og selskapsrettslige regler vedrørende omdanning til aksjeselskap.

Les mer

Oversikt over alle nettkurs