Rabattmodell på nettkurs

I løpet av høsten vil Regnskap Norge lansere en helt ny rabattmodell for kjøp av nettkurs. Denne vil gi både personmedlemmer og medlemsbedrifter muligheten til å oppnå betydelige reduksjoner i kursprisene.

Nøyaktig tidspunkt for når rabattsystemet blir tilgjengelig kommer vi tilbake til så snart det er endelig avklart. Selve metodikken som rabattmodellen skal bygge på er imidlertid utviklet allerede. Vi velger derfor å informere om tiltaket nå slik at alle medlemmer kan planlegge høstens kursdeltagelse vel vitende om hva som kommer.

Kort fortalt vil vi utvikle en rabattmodell som er basert på forhåndskjøp av kurstimer. Modellen vil bestå av 7 nivåer, hvor nivå 1 representerer den minste pakken og nivå 7 den største. Prisen per kurstime reduseres for hvert nivå slik at dess større pakke du kjøper jo lavere blir prisen. Nivåene er satt med tanke på at selv de aller minste medlemsbedriftene, og personmedlemmer som handler på egne vegne, skal få muligheten til å oppnå betydelige besparelser såfremt de er villig til å planlegge sin fremtidige kursdeltagelse.

Skisse til rabattmodell og nivåer

Rabattmodell nettkurs

NB! det kan forekomme små justeringer av nivåer og priser før endelig lansering

 

2-års gyldighet og stor fleksibilitet

Kjøpte kurstimer vil få en gyldighet på 2 kalenderår regnet fra dagen kurspakken bli kjøpt. Kurstimene kan anvendes på alle våre nettkurs og avregningen vil foregå forholdsmessig, altså time for time. Det er derfor varigheten på kursene som danner grunnlaget for å administrere ordningen, og ikke antall kurs.

Regnskap Norge mener dette er en åpen og fleksibel tilnærming til rabattmetodikk. Den verken låser deg inne eller forutsetter at du må gjennomføre flere kurs enn du faktisk behøver for at investeringen skal lønne seg. Her er det altså ingen treningssentermodell med faste månedlige avgifter som løper uavhengig av om du går på trening eller ikke. Vi selger isteden en pakke med forhåndskjøpte treningstimer som du, eller dine kolleger, kan benytte når det måtte passe for dere i løpet av en 2-årsperiode.

Forbeholdt medlemmer

Rabattsystemet vil bli forbeholdt personmedlemmer og medlemsbedrifter. Personmedlemmer kan kjøpe en pakke til eget bruk, og medlemsbedrifter kan kjøpe en pakke på bedriftens vegne. Når kurspakken kjøpes på vegne av en medlemsbedrift står de fritt til å disponere kurstimene blant egne ansatte. Det innebærer at også ansatte som ikke er personmedlem i Regnskap Norge kan innlemmes i ordningen. For å administrere rabattsystemet vil det bli utviklet et saldo- og kontosystem på regnskapnorge.no.

Vi kommer tilbake med mer informasjon i god tid før lansering. Ta kontakt med oss på telefon 23 35 69 00 eller e-post: medlemssenter@regnskapnorge.no hvis du har spørsmål.