xStream Fagdager og kurs

Velg mellom en rekke ulike oppdateringskurs som du kan følge live fra kontoret eller hjemme i sofaen. Høsten 2020 hadde vi stor etterspørsel etter xStream-kurs og vi vil videreføre dette for flere av våre kurs denne høsten.

Vi streamer flere kurs på våre Fagdager i Oslo. Ta kursene du trenger denne høsten streamet direkte fra kurssted. Som deltaker kan du stille spørsmål til kursleder og velge hvilken visning du ønsker å se. 

Bestiller du RN FRI har du ubegrenset tilgang til xStream kurs og nettkurs!

Her legger vi fortløpende ut streamingkursene du kan velge mellom. 

Kurstittel Oppdatering Dato Tid

Automatisert regnskapsproduksjon

Bokf. 2
RF/GRFS 5
20. okt

09.00-16.00


Lønn og skatt 2021 – nyheter og aktualiteter
Skatt/Avg. 5
Rettsl. 2
21. okt

09.00-16.00

Aksjer og andre verdipapirer – regnskapsførsel og skatt Skatt/Avg. 3
Bokf. 2
Regn. 2
22. okt

09.00-16.00

Nyheter i regnskapsloven 2021

Regn. 7 08. nov 09.00-16.00

Praktisk Arbeidsrett 2021 - nyheter og ofte stilte spørsmål

Rettsl. 7 09. nov 09.00-16.00

Ny Regnskapsførerlov og GRFS

RF/GRFS 7 10. nov 09.00-16.00

Hvitvaskingsreglene - hvordan oppfylle kravene i praksis?

RF/GRFS 7 11 nov. 09.00-16.00

MVA 2021 - nyheter og aktuelle temaer

Skatt/Avg. 7 12. nov 09.00-16.00

Skatte- og avgiftsrådgivning til virksomheter 2021

Skatt/Avg. 7 29. nov 09.00-16.00

Budsjettering og prognoser

Regn 7 30. nov 09.00-16.00

Regnskap, skatt, mva og selskapsrett for økonomiansvarlige

Skatt/Avg. 3
Rettsl. 1,5
Regn. 1,5
Bokf. 1
01. des 09.00-16.00

Arveoppgjør og generasjonsskifte - med eller uten arveavgift

Skatt/Avg. 3
Rettsl. 4
13. des 09.00-16.00

Kvalitetssikring, analyse og rapportering av regnskapsdata

Regn. 7 14. des 09.00-16.00

Naturalytelser og velferdstiltak

Skatt/Avg. 7 15. des 09.00-16.00

Bokføring 2021 - nyheter og ofte stilte spørsmål

Bokf. 7 16. des 09.00-16.00

Hvordan delta på digitale kurs?

Digitale kurs streames dirkete og du ser kurset via videokonferanseverktøyet Zoom. 

Les mer