Trygghet og smitteverntiltak på kurs

Kursdeltakere skal føle seg trygge på kurs hos Regnskap Norge, og i alle kurslokaler forholder de seg til retningslinjer som er gitt fra FHI med tilstrekkelig avstand mellom deltakere og øvrige krav. Fagdager og andre stedlige kurs vil gjennomføres som planlagt så fremt det ikke kommer nye regler fra myndighetene knyttet til covid-19 situasjonen.

For at vi skal opprettholde tryggheten til våre kursdeltakere er det viktig at alle deltakere som har symptomer eller er i karantene holder seg hjemme. Ta kontakt med oss om dette er tilfelle så vi kan hjelpe deg å finne en løsning.

Kurslokaler og tiltak

På alle våre kurs er det iverksatt interne tiltak for å ivareta tryggheten til deltakerne. Hotellene ivaretar kravet om avstand i møterom, smittevern-tiltak, renholdsrutiner og gjeldende anbefalinger for servering av mat. Som kursdeltaker skal du føle deg trygg!

Alle hoteller/konferansesenter har egne interne tiltak. Under kan du se hvilke rutiner hver enkelt kjede/konferansesenter har iverksatt og forholder seg til: 

Nordic Choice Hotels

Thon Hotels

Radisson Hotels

Scandic Hotels

Nationaltheatret Konferansesenter

Hva skjer hvis jeg blir syk eller kurset blir avlyst?

Våre øvrige vilkår gjelder for avbestilling, sykdom eller avlysning.

Se praktisk informasjon