!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

God seniorpolitikk – muligheter og virkemidler

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 1,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 3,5
  Klokke Created with Sketch.
24.05.2016
12.30-15.30
Clarion Hotel The Hub
Biskop Gunnerus Gate 3, 0106 OSLO
Medlem: 0,- Ansatt i medlemsbedrift: 0,- Normalpris: 0,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Clarion Hotel The Hub
Biskop Gunnerus Gate 3, 0106 OSLO
Del:
Myndighetene legger til rette for at stadig flere seniorer skal delta i arbeidsmarkedet. Arbeidsmiljølovens aldersgrense er hevet fra 70 til 72 år, og det er innført en nedre grense på 70 år for bedriftsinterne aldersgrenser. Stadig flere bedrifter og organisasjoner har derfor behov for en god og gjennomtenkt seniorpolitikk. Dette kurset tar for seg hvordan bedriften forbereder en god seniorpolitikk, og hvordan tiltakene kan gjennomføres i organisasjonen. Videre går kurset gjennom hvordan bedriftens personalbehov kan tilpasses de ansattes ønsker og behov. Kurset er praktisk lagt opp, med vekt på eksempler.

Målgruppe

Ledere, HR-ansvarlige og fagforeningsmedlemmer Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å få et godt utbytte av kurset.

Innhold

Lover og regler for ansatte seniorer 
Hvorfor er det nødvendig med seniorpolitikk?
Utforming av en seniorpolitikk
Hvordan motiveres seniorer?
Kombinasjon av arbeid og pensjon
Hvordan tilpasses bedriftens behov til de ansattes ønsker
Eksempler

Gjennomføring

Forelesning med bruk av praktiske eksempler og problemstillinger. Kurset ledes av Agnes Bergo fra Pengedoktoren, som er en kjent kapasitet innen personlig økonomi og ofte i media.

Pris

Medlem: 0,-
Ansatt i medlemsbedrift: 0,-
Normalpris: 0,-