!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Nettkurs

Kontinuerlig regnskapsføring - fremtidens økonomifunksjon

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 3,5
  Klokke Created with Sketch.
Medlem: 1700,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2400,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 1700,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2400,-

Om kurset

Del:
Ledelsen ønsker at økonomifunksjonen flytter fokus fra regnskapsproduksjon til å spille en større rolle i virksomhetens suksess. Dette gjøres ved å levere oppdaterte regnskapsoversikter som viser historisk utvikling samtidig som økonomifunksjonen legger vekt på å rapportere fremtidsinformasjon til enhver tid. Dette er utfordrende oppgave da kvalitetssikringen av regnskapene som oftest innebærer en hektisk periodisk avslutningsprossess der det legges mye arbeid på avstemminger og analyser. "Continuous accounting", eller fritt oversatt kontinuerlig regnskap, er en metode som bygger på å kunne levere verdifull styringsinformasjon til enhver tid. Dette gjøres ved å implementere 3 prinsipper: automatisering av manuelle rutiner, distribusjon av arbeidsoppgavene jevnlig gjennom perioden, og det å etablere en kultur der feil rettes ved kilden og ikke ved gjennomgang ved slutten av perioden. Det å bidra med verdifull styringsinformasjon betyr også at det må legges mer vekt på prognoser i stedet for historiske data. Til dette bruker vi prinsippene i "kontinuerlig budsjettering" (continuous budgeting).

Målgruppe

Kurset er relevant for deg som ønsker å få innsikt i hvordan økonomifunksjonen kan levere verdifull styringsinformasjon til ledelsen til enhver tid, og endre arbeidsform fra periodeavslutninger til løpende kvalitetssikring og kontroll. Kurset er også viktig for de som ønsker mer forståelse om dynamiske prognoser.

Kursinnhold

Kurset vil gå dypere inn på følgende områder:
Gjennomgang av dagens arbeidsflyt for å identifisere områder der regnskapsavdelingen kan flytte oppgaver fra 
periodeslutt til løpende oppgaver.
Vi velger noen kritiske områder og ser hvordan vi kan endre på eksisterende rutiner for å adoptere prinsippene i 
kontinuerlig regnskapsføring.
Vi gjennomgår noen av de viktigste kontrollpostene, og ser på hvordan disse kan kvalitetssikres
på daglig/ukentlig vis.
Analyseverktøy benyttes for å identifisere vesentlige avvik i beløp eller klassifisering. Dette utvides
til sammenligninger mot budsjetter og historiske data.
Vi ser på viktigheten av vesentlighet i rapporteringen. Skal alt være 100% eller er det godt nok med 90%?
Innsats legges på faktorene som påvirker bruttofortjeneste eller dekningsbidrag.
Vi ser på metoder fra rask rapportering av prognoseinformasjon til ledelsen, 
og hvordan disse prognosene oppdateres med innspill/input fra organisasjonen. 


Undervisningsform

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1700,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2400,-

 • Kursleder:
  Steve Cole
  Daglig leder