Nettkurs

Bokføring og avstemming av ny MVA-melding

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Bokf. 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 3
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 3 kurstimer
Medlem: 1700,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2400,-
Medlem: 1700,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2400,-

Om kurset

Kurset gir grunnleggende kunnskap og forståelse av hvordan innføringen av nytt system for innførselsmerverdiavgift fra 2017 berører bokføringen.

Kurset omhandler krav til dokumentasjon i det nye systemet og viser sammenhengen mellom bokføringen, spesifikasjoner og rapportering av merverdiavgiften. Det gis innspill på hvilke avstemminger som er pliktig å gjennomføre og hvilke ytterligere kontroller som bør vurderes.

Videre drøftes grensesnittet mellom system for bokføring av innførsel av varer og innførsel av fjernleverbare tjenester.

Målgruppe

Kurset passer for alle som er involvert i bokføring av innførsel av varer fra utlandet. Dette gjelder også ledere med et ansvar for kvaliteten i de regnskapstjenestene som leveres.

Kursinnhold

 • Skattemeldingen for merverdiavgift – nye poster
 • Grunnlaget for avgiftsberegningen ved innførsel av varer
 • Bokføring og spesifikasjoner av merverdiavgift ved innførsel
 • Dokumentasjon av merverdiavgift ved innførsel av varer
 • Avstemming av regnskap og rapportering
 • Grensesnittet mot innførsel av fjernleverbare tjenester
 • Kort om utførsel av varer

Undervisningsform

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1700,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2400,-

 • Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor