!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Nettkurs

Innføring i internasjonal skatterett

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 3
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 3 kurstimer
Medlem: 1700,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2400,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 1700,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2400,-

Om kurset

Del:
Det blir mer og mer vanlig at virksomheter driver med aktiviteter over landegrenser. I dette kurset gir vi deg en innføring i reglene for beskatning av forretningsvirksomhet med tilknytning til flere land. Skatteavtalenes betydning og forholdet til interne skatteregler vil bli gjennomgått. Videre vil viktige begreper det er nødvendig å kjenne til, bli nærmere forklart.

Målgruppe

Kurset vil være nyttig både for regnskapsførere og regnskap- og økonomiansvarlige i virksomheter som driver aktivitet med tilknytning til flere land. For fullt utbytte av kurset bør du ha god kjennskap til norske interne skatteregler for næringsvirksomhet.

Kursinnhold

 • Sammenhengen mellom norske interne skatteregler og skatteavtaler
 • Internasjonal skatteplanlegging
 • Metoder for å unngå skatteflukt – BEPS-prosjektet
 • Skatteavtaler og utviklingen innen internasjonal skatt
 • Skatteavtalenes oppbygning
 • Den nordiske skatteavtalen, OECDs mønsteravtale, «Supertraktaten»
 • Grunnleggende begreper:
  - Hjemmehørende-begrepet
  - Globalinntektsprinsippet
  - Begrenset skattepliktig
  - Kreditmetoden/unntaksmetoden
  - NOKUS-/CFC-regler
  - Kildeprinsippet
  - Datterselskap versus filial
  - Internprising mellom nærstående selskaper (sktl § 13-1 og OECDs retningslinjer)
  - Skatteavtalenes prinsipper for allokering av inntekter og kostnader ved fast driftssted
 • Tips til hvor du finner aktuelle rettskilder og relevant informasjon

Undervisningsform

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1700,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2400,-

 • Kursleder:
  Vivi Cecilie Bjerkaas