!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

MVA over landegrensene

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Kurset tar for seg internasjonal varehandel og handel med fjernleverbare og stedbundne tjenester over landegrenser. Kurset gjør deltakerne i stand til å forstå hovedreglene for merverdiavgift ved grenseoverskridende transaksjoner og foreta korrekt avgiftsbehandling.
Del:

Kurset dekker alt fra kjøp av enkel programvare fra utlandet fjernlevert via internett til mer komplisert grenseoverskridende handel.

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som arbeider med innførsel eller utførsel av varer og/eller tjenester i en eller annen form. Kurset er på et avansert nivå og forutsetter forkunnskaper innen merverdiavgift.

Innhold

 • Norske MVA-regler ved innførsel og utførsel mv.
 • Innførsel og utførsel av varer 
 • Innførsel og utførsel av tjenester 
 • Fjernleverbare tjenester og andre tjenester
 • Overføringer mellom selskaper og filialer 
 • Særlige avgiftsområder som petroleumsvirksomhet, leveranser til skip og fly, vare- og persontransport mv.
 • Refusjon av merverdiavgift i Norge
 • EU-relaterte problemstillinger
 • Transaksjoner Norge - EU
 • Refusjonsordninger i EU

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Roy Kristen Kristensen
  Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor, BI