Nettkurs

MVA 2017 – ofte stilte spørsmål og nyheter

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Created with Sketch.
Medlem: 3000,- Ansatt i medlemsbedrift: 3000,- Normalpris: 4000,-
Medlem: 3000,- Ansatt i medlemsbedrift: 3000,- Normalpris: 4000,-

Om kurset

Kurset gir en oversikt over lovendringer og andre nyheter innen merverdiavgift, samt en gjennomgang av sentrale begreper og definisjoner. Videre fokuserer kurset på den nye skattemeldingen og nytt system for innførselsmerverdiavgift, samt internasjonal handel og andre sentrale emner. Kurset er praktisk innrettet med flere eksempler og illustrasjoner.

Målgruppe

Kurset er aktuelt for regnskapsførere, regnskapsmedarbeidere, økonomiansvarlige, revisorer og andre som jobber med merverdiavgift.

Kursinnhold

 • Nyheter om MVA
  - Lovendringer
  - Ny skatteforvaltningslov
  - Ny skattemelding og nytt system for innførselsmerverdiavgift
 • Sentrale begreper
  - Varer/tjenester
  - De ulike tjenestebegrepene
  - Omsetningsbegrepet
  - Merverdiavgiftsområdet
  - Unntak og fritak
  - Praktiske eksempler på fritak
  - Praktiske eksempler på unntak
 • Registrering i Merverdiavgiftsregisteret
  - Ulike typer registrering
  - Eksempler
 • Ny skattemelding for merverdiavgift 
  - Gjennomgang av nye poster
  - Ulike skattleggingsperioder (terminer)
 • Uttaksmerverdiavgift og justeringsregler
  - Uttak av varer
  - Praktiske eksempler
  - Kapitalvarebegrepet
  - Eksempler på justering
 • Internasjonal handel
  - Innførsel og utførsel av varer
  - Nytt system for innførselsmerverdiavgift 
  - Tjenester over landegrensene
  - Fjernleverbare tjenester
  - Elektroniske tjenester
  - Praktiske eksempler
 • Beregningsgrunnlag
  - Hovedregler
  - Viderefakturering og kostnadsdeling
  - Sammensatte ytelser
 • Fradrag for inngående merverdiavgift 
  - Vilkår for fradragsretten
  - Aktuelle saker/tema
  - Når er fradragsretten avskåret?
  - Dokumentasjonskrav
 • Skatteetatens kontroller
  - Kontroller og bokettersyn
  - Opplysningsplikt
  - Tilgang til elektronisk arkiv
 • Ofte stilte spørsmål
  - Diverse spørsmål
  - Tips & råd

Undervisningsform

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3000,-
Normalpris: 4000,-

 • Kursleder:
  Cecilie Aasprong Dyrnes
  Partner, Advokat (H)