!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Nettkurs

Ny oppdragsavtale

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
  • Regnskapsfører:
  • Rettsl. 3
    Klokke Created with Sketch.
  • Revisor:
  • Annet 3
    Klokke Created with Sketch.
Varighet: 3 kurstimer
Medlem: 2000,- Ansatt i medlemsbedrift: 2000,- Normalpris: 2800,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 2000,- Ansatt i medlemsbedrift: 2000,- Normalpris: 2800,-

Om kurset

Del:
Hensikten med kurset er at kursdeltakerne skal få inngående kjennskap til Oppdragsavtalen og et mer aktivt og bevisst forhold til avtalen. Oppdragsavtalen er omfattende både hva gjelder plikter og rettigheter, samtidig som den er nyttig både for deg og kunden. Vil du få bedre forståelse for det som er regulert i oppdragsavtalen og også motta noen tips til hvordan selge inn nye tjenester ved aktiv bruk av Oppdragsavtalen, er dette kurset for deg.

Målgruppe

Autoriserte regnskapsførere, oppdragsansvarlige og andre som er interessert i avtaleforholdet mellom regnskapsfører og kunden.

Kursinnhold

• Hvorfor ny Oppdragsavtale?
• Oppbyggingen av det nye avtaleverket
• Plikter og rettigheter for begge parter 
• Tjenesteleveransen
• Hva hvis avtalen endres underveis?
• Oppsigelse av avtalen
• Heving av avtalen
• Økonomiske konsekvenser ved oppsigelse og heving
• Tilbakeholdsrett
• Ansvar for feil

Undervisningsform

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 2000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2000,-
Normalpris: 2800,-