!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Personvern - GDPR for regnskapsførere

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 2
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 2
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1850,- Ansatt i medlemsbedrift: 1850,- Normalpris: 2300,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 1850,- Ansatt i medlemsbedrift: 1850,- Normalpris: 2300,- *eks. mva på nettkurs og servering
Del:
Dette kurset tar sikte på å gi en innføring i hvilke personopplysningsregler som vil gjelde for regnskapsvirksomheter. Det er EUs nye personvernforordning som oppstiller kravene til hvordan personopplysninger kan mottas, oppbevares, samt ikke minst slettes. I kurset gjennomgås de viktigste endringene i nytt regelverk.

NYHET! Test ditt kunnskapsnivå i vår nye personvernapp. Appen er gratis ved kjøp av nettkurset, du får tilgang ca 24 timer etter kurskjøp. Test dine egne ferdigheter og konkurrer mot kollegaer. For mer info, ta kontakt med medlemssenter@regnskapnorge.no

Målgruppe

Absolutt alle virksomheter behandler personopplysninger i sine systemer, typisk i kunderegistre og personalmapper. Personopplysninger inngår også i regnskapsvirksomhet og revisjonsvirksomhet. Kurset retter seg særlig mot regnskapsvirksomheter som behandler personopplysninger. Kurset er derfor veldig relevant for de som enten har et ledelsesansvar i regnskapsvirksomheten, eller har det daglige ansvaret for en virksomhets informasjonssystemer.

Innhold

Del 1 Generelt om det nye personopplysningsregelverket
 
Del 2 Regnskapstjenester (for andre virksomheter)
- Om databehandlerollen              
- Opptre samsvar med avtalen; Som behandlingsansvarlig dersom opptrer illojalt 
- Plikter etter personopplysningsloven  
- Databehandleravtaler 
- Protokoll 
- DPO
- Dataportabilitet
- Privacy by design
- De registrertes rettigheter 
                
Del 3 Hvitvaskingskontroll 
- Om behandlingsansvarligrollen
- Primæransvar, oppfylle alle lovens vilkår 
- Plikter etter personopplysningsloven 
- Behandlingsgrunnlag                                               
- Databehandleravtaler 
- Protokoll 
- DPO? 
- Dataportabilitet
- Privacy by design
- De registrertes rettigheter
- Informasjonssikkerhet
- Risikovurderinger
- Tiltak
- Testing
- Avvikshåndtering
 
Del 4 Fellesspørsmål

Hvordan oppfylle pliktene:
  - Generelt om internkontroll
- Rutiner for de ansatte: hvem gjør hva, hvordan og hvorfor? 
• Gjennomførende
• Kontrollerende
• Avvikshåndtering
• Revisjon av rutiner
 
Ansvar ved brudd på loven:
­ Erstatning til de registrerte iht. forordningen 
­ Overtredelsesgebyr iht. forordningen
­ Avtalerettslig erstatningsansvar 
­ Regress

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

NYHET! Test ditt kunnskapsnivå i vår nye app. Appen er gratis ved kjøp av dette nettkurset, du får tilgang ca 24 timer etter kurskjøp.

Pris

Medlem: 1850,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1850,-
Normalpris: 2300,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Cecilie Rønnevik
  Kursleder:
  Cecilie Rønnevik
  Advokatfullmektig