Nettkurs

Skattereformen - nyheter for 2017

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 3,5
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 3,5 kurstimer
Medlem: 1700,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2400,-
Medlem: 1700,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2400,-

Om kurset

Det er bred politisk enighet om at vi i lys av den internasjonale utviklingen på skatteområdet trenger en skattereform. Vi er midt inne i skattereformen, og kurset gir deg oversikt over hva som har skjedd hittil, hva som kommer til å bli gjennomført på skatteområdet og hva som er usikkert. Endringene medfører til dels at virksomhet bør organiseres annerledes enn det som tidligere har vært vanlig. Utbyttebeskatningen øker for hvert år og kurset forklarer deg hvorfor det kommer til å skje og om det er noe du kan eller bør gjøre i forkant av det som vi vet kommer til å skje. Kurset er utarbeidet slik at kursdeltakerne skal få oversikt over det som er viktig å vite i forbindelse med skattereformen.

Målgruppe

Har du behov for å holde deg oppdatert på skatteområdet, bør du delta på dette kurset.

Kursinnhold

 • Scheelutvalgets innstilling, NOU 2014:13 (2.12.2014)
 • Kort om revidert nasjonalbudsjett i mai 2016
 • Meld. St. 4 (2015–2016) (25.9.2015)
 • Innst. 273 S (2015-2016), Innstilling fra finanskomiteen om en skattereform for omstilling og vekst
 • Statsbudsjettet 2017 og senere budsjett
 • Skattereformen – hvor står vi – hva kommer
 • Aktuelle tilpasninger

Undervisningsform

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1700,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2400,-

 • Kursleder:
  Svein Harald Wiik
  Statsautorisert revisor