Innføring i regnskapsførerloven og risikostyringsforskriften

Varighet: 2 kurstimer
Medlem: 1000,- Ansatt i medlemsbedrift: 1000,- Normalpris: 1350,-
Medlem: 1000,- Ansatt i medlemsbedrift: 1000,- Normalpris: 1350,-
GRUNNLEGGENDE NIVÅ Kurset formål er å gi medarbeidere og/eller nyansatte en kort innføring i regnskapsførerloven, regnskapsførerforskriften og forskrift for risikostyring og internkontroll.
Del:

Vi søker også å gi alle ansatte økt fokus på samhandlingen på kontoret og den nødvendige dialogen for å skape god kvalitet

Målgruppe

Alle ansatte på regnskapsførervirksomhet som trenger grunnleggende læring i hvilke krav regnskapsførerloven, regnskapsførerforskriften og forskrift for risikostyring og internkontroll setter til så vel kontorets drift som til den enkelte medarbeider

Innhold

Sentralt innhold i regnskapsførerloven
Et kort utdrag for regnskapsførerforskriften
Sentralt innhold i forskrift for risikostyring og internkontroll
Ditt forhold til oppdragsansvarlig og kunden
Krav til interne rutiner
Risikofaktorer rundt kontorets drift og risikoer i kundebehandlingen
Ditt ansvar i forhold til regnskapsførervirksomhetens rammeverk

Gjennomføring

Nettkurs - streamet forelesning Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1000,-
Normalpris: 1350,-

  • Kursleder:
    Helge Johnny Mass Andersen
    Seniorkonsulent/Autorisert regnskapsfører