Etablering av rutiner internt og mot kunde

Varighet: 1 kurstime
Medlem: 850,- Ansatt i medlemsbedrift: 850,- Normalpris: 1200,-
Medlem: 850,- Ansatt i medlemsbedrift: 850,- Normalpris: 1200,-
Del:
GRUNNLEGGENDE NIVÅ Kursets formål er å gi medarbeider og/eller nyansatt en innføring i rutinebygging på ulike typer oppdrag. Vi tar for oss teknisk rigging, tilretteleggingen fra start, ser på opplæring og arbeidsdeling – hvem skal gjøre hva – regnskapsfører eller kunden selv. Vi går også igjennom de grunnleggende kravene til interne rutiner på de ulike typer oppdrag som legger grunnlag for selve oppdragsutførelsen.

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som er ny i regnskapsbransjen og mot deg som kommer som nyansatt i regnskapsbedrift.

Innhold

  • Teknisk rigging av oppdrag
  • Arbeidsdeling og opplæring
  • Faktureringsoppdrag
  • Lønnsoppdrag
  • Bokføringsoppdrag
  • Årsoppgjørsoppdrag

Gjennomføring

Nettkurs - streamet forelesning Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 850,-
Ansatt i medlemsbedrift: 850,-
Normalpris: 1200,-

  • Kursleder:
    Tine Solenby