Nettkurs

Innføring i skattemessig fradrag i næringsvirksomhet

Varighet: 3 kurstimer
Medlem: 1000,- Ansatt i medlemsbedrift: 1000,- Normalpris: 1350,-
Medlem: 1000,- Ansatt i medlemsbedrift: 1000,- Normalpris: 1350,-

Om kurset

Del:
GRUNNLEGGENDE NIVÅ Kurset gir en grunnleggende innføring i hvilke skattemessige fradragsregler/muligheter som gjelder både for enkeltpersonforetak og aksjeselskaper. På viktige områder sammenligner vi reglene om skattemessig fradrag for hhv AS og EPF. Kurset er best egnet som et innføringskurs for praktikeren som ønsker å kunne gi verdifulle råd om hvordan fradragsreglene kan utnyttes best mulig. Vår ambisjon er at du etter å ha deltatt på kurset skal kunne gi helt konkrete råd om hvordan fradragsreglene utnyttes best mulig.

Målgruppe

Kurset retter seg mot regnskapsmedarbeidere og andre som ønsker å kunne rådgi kunden i spørsmål om skattemessig fradrag for kostnader i næringsvirksomhet. Kurset er også særdeles viktig i forhold til å unngå kostbare resultater ved bokettersyn, idet det fokuseres på grensene mot ikke fradragsberettigede kostnader.

Kursinnhold

 • Hovedreglene om fradragsrett for kostnader etter skatteloven
 • Dokumentasjonskrav
 • Gjennomgang av de mest aktuelle kostnader
  • Betaling via bank som vilkår for fradragsrett
  • Kostutgifter og matbilag
  • Reise- og overnattingsutgifter
  • Fradrag for bilkostnader
  • Velferdstiltak
  • Telefonutgifter, internett, bredbånd og andre elektroniske kommunikasjonstjenester
  • Utdanningskostnader, studiereiser
  • Arbeidstøy
  • Behandlingsutgifter etc
  • Bevertning, representasjon, smøring 

Undervisningsform

Streamet forelesning - Nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1000,-
Normalpris: 1350,-

 • Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat