Innføring i skattemessig fradrag i næringsvirksomhet

Varighet: 3 kurstimer
Medlem: 1000,- Ansatt i medlemsbedrift: 1000,- Normalpris: 1350,-
Medlem: 1000,- Ansatt i medlemsbedrift: 1000,- Normalpris: 1350,-
GRUNNLEGGENDE NIVÅ Kurset gir en grunnleggende innføring i hvilke skattemessige fradragsregler/muligheter som gjelder både for enkeltpersonforetak og aksjeselskaper. På viktige områder sammenligner vi reglene om skattemessig fradrag for hhv AS og EPF.
Del:

Kurset er best egnet som et innføringskurs for praktikeren som ønsker å kunne gi verdifulle råd om hvordan fradragsreglene kan utnyttes best mulig. Vår ambisjon er at du etter å ha deltatt på kurset skal kunne gi helt konkrete råd om hvordan fradragsreglene utnyttes best mulig.

Målgruppe

Kurset retter seg mot regnskapsmedarbeidere og andre som ønsker å kunne rådgi kunden i spørsmål om skattemessig fradrag for kostnader i næringsvirksomhet. Kurset er også særdeles viktig i forhold til å unngå kostbare resultater ved bokettersyn, idet det fokuseres på grensene mot ikke fradragsberettigede kostnader.

Innhold

 • Hovedreglene om fradragsrett for kostnader etter skatteloven
 • Dokumentasjonskrav
 • Gjennomgang av de mest aktuelle kostnader
  • Betaling via bank som vilkår for fradragsrett
  • Kostutgifter og matbilag
  • Reise- og overnattingsutgifter
  • Fradrag for bilkostnader
  • Velferdstiltak
  • Telefonutgifter, internett, bredbånd og andre elektroniske kommunikasjonstjenester
  • Utdanningskostnader, studiereiser
  • Arbeidstøy
  • Behandlingsutgifter etc
  • Bevertning, representasjon, smøring 

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1000,-
Normalpris: 1350,-

 • Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat