!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Nettkurs

Lønn og skatt - nyheter og aktualiteter 2018

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Created with Sketch.
Medlem: 3000,- Ansatt i medlemsbedrift: 3000,- Normalpris: 4000,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 3000,- Ansatt i medlemsbedrift: 3000,- Normalpris: 4000,-

Om kurset

Reglene på lønnsområdet endres hvert eneste år. Det er et vell av detaljer som den som arbeider med faget forventes å ha full kontroll over. Målsetningen med kurset er å gi trygghet for at lønnsarbeidet utføres riktig. Feil på dette området får i mange tilfeller store økonomiske konsekvenser. Lønn er ett av de mest virksomhetskritiske områdene. Selv om man i hverdagen forsøker å følge med på alle endringer, er det svært lett å overse ting. Her får du en samlet gjennomgang av alle viktige endringer. Vi ser også på relevante bindende forhåndsuttalelser, uttalelser fra Skattedirektoratet og Finansdepartementet og dommer på lønnsområdet, samt det som er varslet og vedtatt av endringer for neste år.

Målgruppe

Kurset er laget for deg som arbeider med lønn og lønnsspørsmål, enten du arbeider som regnskapsfører i et byrå eller som lønnsmedarbeider i privat eller offentlig sektor. Dette kurset sikrer at du har fått med deg alle de viktigste endringene og oppdateringene for 2018. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Kursinnhold

 • Nye skatteregler for dagdietter
 • Bilgodtgjørelser etter statens reiseregulativ
 • Utlandsregulativet
 • Opsjoner i oppstartselskaper
 • Arbeidsgiveravgift
 • Lønn fra frivillige organisasjoner
 • Gjeninnføring av differensiert aga i transport- og energisektoren
 • Ambulerende arbeidsgiveravgift
 • Takseringssatser for 2017
 • Firmabilsatser og regler 2018
 • Nye skatteregler for el-biler
 • Fri kost og losji
 • Satser for normrente ved rimelig lån i arbeidsforhold
 • Fradragsramme for fagforeningskontingent
 • Rapporteringsgrenser lønn
 • Grunnbeløpet i folketrygden
 • Dekning av overtidsmat
 • Fjerning av a-melding på papir
 • Næringsinntekter fjernet fra a-meldingen
 • RF 1199 – Status 
 • Endring av reglene om rapporteringsplikt utenlandske arbeidstakere
 • Status forslag om revisjon av skattereglene om naturalytelser
 • Foreslåtte regelendringer for 2019
 • Gjennomgang av utvalgte lønnsarter og innrapportering på a-melding

                       Undervisningsform

                       Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

                       Pris

                       Medlem: 3000,-
                       Ansatt i medlemsbedrift: 3000,-
                       Normalpris: 4000,-

                       • Kursleder:
                        Harald Breivik
                        Advokat