Stedlig kurs

Forberedelse til kvalitetskontrollen

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
06.09.2018
09.00-16.00
Thon Hotel Vika Atrium
Munkedamsveien 45, 0250 OSLO
www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/thon-hotel-vika-atrium/
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3300,- Normalpris: 4100,-
Thon Hotel Vika Atrium
Munkedamsveien 45, 0250 OSLO
www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/thon-hotel-vika-atrium/

Om kurset

Kurset er lagt opp som en veiledning med det formål å hjelpe regnskapsførervirksomhetene til å oppfylle kravene i regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk. Fokus på gode rutiner som løpende sikrer en trygg og effektiv drift av virksomheten. Herunder risiko og vesentlighetsvurderinger. Kurset tar utgangspunkt i kvalitetskontrollen fra Regnskap Norge og er bygd opp rundt kontrollskjemaet som benyttes til å gjennomføre kontrollene. Kurslederne fokuserer på nødvendige forberedelser til kontrolldagen, og har som målsetting å hjelpe deltakerne til å oppfylle kravene i henhold til gjeldende regelverk. Det vises praktiske eksempler ved bruk av hjelpeverktøy som KS Komplett.

Målgruppe

Kurset er svært relevant for virksomheter som forventer kvalitetskontroll i inneværende år, eller i den nærmeste fremtid. Det er også aktuelt for andre virksomheter som er i en oppstartsfase, omorganiseringsprosess eller av andre årsaker er i en fase hvor interne rutiner skal gjennomgås. Kurset er aktuelt for deg som har rutineansvar eller oppdragsansvar i regnskapsfører-virksomhet.

Kursinnhold

Overordnet rammeverk
 • Regelverk
 • KS komplett
 • God regnskapsføringsskikk (GRFS)
Regnskap Norges kvalitetskontrollordning
 • Kontrollerfaringer
 • Forberedelser og forarbeid før kontrollen
 • Kvalitetskontrollskjema – kontroll interne rutiner
  - Forhold i egen virksomhet
  - Forutsetning for å påta seg/beholde oppdrag
  - Risikostyring og intern kontroll
  - Registrerings- og legitimasjonsrutiner
  - Avstemminger
  - Rapporteringsrutiner
  - Kvalitetskontrollrutiner
  - Dokumentasjon av eget arbeid
 •  Kvalitetskontrollskjema – oppdragskontroller
  - Oppdragsdokumentasjon og interne kontroller
  - Årsregnskap med tilhørende dokumentasjoner
  - Periodisk regnskapsrapportering
  - Formelle krav og dokumentasjoner

Undervisningsform

Kurset gjennomføres som forelesninger med praktiske eksempler. Kurset tar utgangspunkt i kontrollskjemaet som benyttes ved kvalitetskontrollene og gir forslag til hvordan kravene kan oppfylles i praksis. Det benyttes to kursledere parallelt.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-

 • Kursleder:
  Ellen Egenæs
 • Kursleder:
  Helge Johnny Mass Andersen
  Senior konsulent/Autorisert regnskapsfører