Stedlig kurs

Digital strategi innen regnskap og økonomi

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
14.12.2018
09.00-16.00
Scandic Byparken
Christiesgate 5-7, 5808 BERGEN
www.scandichotels.no/hotell/norge/bergen/scandic-byparken
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3300,- Normalpris: 4100,-
Scandic Byparken
Christiesgate 5-7, 5808 BERGEN
www.scandichotels.no/hotell/norge/bergen/scandic-byparken

Om kurset

Del:
Regnskapsbransjen og økonomifunksjonen er inne i en rivende teknologisk utvikling. Dette kurset skal hjelpe deg med å få oversikt over teknologiske muligheter og sentrale fremtidsvyer.

Mer konkret settes det søkelys på tilgjengelig teknologi, automatiseringsmuligheter, hensiktsmessig integrasjon systemer imellom, hvordan systemene og transaksjoner kan overvåkes, og mer generelt hva som er hensiktsmessig IT-drift for økonomifunksjonen.

Hvilke behov regnskapskundene/virksomhetene har vil stå sentralt, herunder hva som kan være godt samspill mellom regnskapsførers og kundens egne systemer. Kurset har som hovedmål å hjelpe deg som kursdeltaker med å ta riktige strategiske investeringsvalg.

Målgruppe

Kurset er spesielt tilpasset ansvarlige for økonomifunksjonen, både i regnskapsforetak og i interne økonomiavdelinger. Kurset er også relevant for andre som arbeider innen regnskap, økonomi og revisjon.

Kursinnhold

 • Hvor står dere teknologisk i dag?
 • Hva preger den teknologiske utviklingen på økonomiområdet?
 • Kartlegging av behov
  • Dagens tjenester
  • Fremtidige tjenester
  • God opplevelse for kundene/virksomheten
 • Effektiviseringsmuligheter og hvordan får det til
  • Integrasjoner systemer imellom (CRM/ordre/lager/kassasystemer/betalingsløsninger/fakturasystem/lønn og personal/regnskap/avstemminger mv)
  • Utnytte SAF-T og EHF
  • Fra perioderapportering til sanntidsoppdatering
 • Bedre arbeidshverdag og mer interessante arbeidsoppgaver
 • Fremtidig løsningsvalg
  • Regnskapsførers/økonomifunksjonens rolle
  • Arbeidsmetodikk
  • Overvåking av systemene
  • Strategiske samarbeidspartnere

Undervisningsform

Forelesning med diskusjon og mange praktiske eksempler.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-

 • Kursleder:
  Jon Bevolden Andersen
  Faglig leder/Autorisert regnskapsfører
 • Kursleder:
  Tom Einar Nyberg
  Director / Head of Digital Operations