Stedlig kurs

Kost- og reisegodtgjørelse – nye regler fra 2018

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Created with Sketch.
11.12.2018
09.00-16.00
Nationaltheatret Konferansesenter
Haakon VIIs gate 9, 0161 OSLO
www.ksagenda.no
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3300,- Normalpris: 4100,-
Nationaltheatret Konferansesenter
Haakon VIIs gate 9, 0161 OSLO
www.ksagenda.no

Om kurset

Del:
Mange arbeidsgivere opplever reiseregninger som et problemområde. En del er usikre på hva arbeidstakere kan få dekket av utgifter på reiser og hvordan det skal behandles i forhold til skattereglene. I lang tid har også skattemyndighetene hatt et særlig fokus på reiseregninger i sitt kontrollarbeid. Fra og med 2018 er skattereglene om diettgodtgjørelser betydelig endret. Diettgodtgjørelser som i 2017 var trekkfrie og skattefrie er nå blitt skattepliktige. I mange tilfeller vil heller ikke det å reise på regning være skattefritt lenger. Mange arbeidsgivere er usikre på hva de nye reglene innebærer og hvem reglene får anvendelse for. Kurset gjør deg trygg på hva reglene innebærer, hvordan de skal praktiseres, og ikke minst hvordan man unngår ubehagelige overraskelser ved bokettersyn fra skattemyndighetene.

Målgruppe

Dette kurset henvender seg til alle som jobber med lønn og reiseoppgjør, enten i bedriften hvor du skal attestere eller utbetale reiseoppgjør, eller du arbeider med dette fagområdet i et regnskapsbyrå eller revisjonsselskap. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Kursinnhold

 • Diettgodtgjørelser
  • Diettgodtgjørelser på reiser uten overnatting
   • Statens reiseregulativ
   • Forholdet mellom reiseregulativet og skattereglene
   • Skattereglene om dagdiett
  • Refusjon av utgifter til kost på dagsreiser
  • Særlig om dagsreiser til utlandet
  • Diettgodtgjørelser på reiser med overnatting
   • Forskjell på reiser med og uten overnatting
   • Forholdet til skattereglene om dagdiett
   • Vilkårene for trekkfritak
 • Refusjon av kostutgifter på reiser med overnatting
 • Fri kost
  • Reiser til utlandet
  • Praktiske eksempler
 • Småutgifter på reisen
  • Drosje, parkering, bompenger mv
  • Grensen mellom privatutgifter og tjenesteutgifter
 • Bilgodtgjørelser
  • Statens reiseregulativ
  • Skds forskuddssatser
  • Legitimasjonskrav
  • Faste bilgodtgjørelser
 • Dekning av kost, reise- og oppholdsutgifter for pendlere

Undervisningsform

Forelesning hvor temaene illustreres ved praktiske eksempler.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-

 • Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat