Arbeidsrett - Konkurranseklausuler

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 1,5
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 1,5
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1250,- Ansatt i medlemsbedrift: 1250,- Normalpris: 1700,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 1250,- Ansatt i medlemsbedrift: 1250,- Normalpris: 1700,- *eks. mva på nettkurs og servering
I 2016 ble det innført nye regler i arbeidsmiljøloven om konkurranseklausuler. Reglene innebar at mange bedrifter som allerede hadde konkurranseklausuler i arbeidsavtalene, ble nødt til å revidere disse. Kurset er publisert i 2018.
Del:

 I dette kurset gjennomgås reglene i arbeidsmiljøloven kap 14A, med tips og råd om hvordan din bedrift bør innrette seg etter de nye bestemmelsene. Regnskap Norge har naturligvis oppdatert verktøyet KS KOMPLETT, med nye maler for arbeidsavtaler, hvor de nye reglene er ivaretatt.

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle som arbeider med lønns- og personaloppgaver, enten for bedriftens egne ansatte eller for regnskapskontorets kunder.

Innhold

 • Hva er konkurranseklausuler 
 • Kapittel 14 A i arbeidsmiljøloven  
 • Konkurranseklausuler for daglige ledere 
 • Konkurranseklausuler for øvrige arbeidstakere 
  • Vilkårene for konkurranseklausuler etter nye regler 
  • Særlig om konkurranseklausuler i regnskapsbransjen 
 • Saksbehandlingskrav 
 • Konsekvensene av at vilkårene etter de nye reglene ikke er oppfylt 
 • Konkurranseklausuler i sluttavtaler 
 • Kundeklausuler og rekrutteringsforbud 
 • Konsekvensene av brudd på konkurranserestriksjoner fra arbeidstaker 

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1250,-
Normalpris: 1700,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat