Nettkurs

Ny regnskapsførerlov

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 2
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 2 kurstimer
Medlem: 1250,- Ansatt i medlemsbedrift: 1250,- Normalpris: 1700,-
Medlem: 1250,- Ansatt i medlemsbedrift: 1250,- Normalpris: 1700,-

Om kurset

Del:
Meget viktig kurs for alle som jobber med regnskapsføring! Det har kommet forslag til en helt ny regnskapsførerlov i NOU 2018: 9. Lovforslaget viderefører dagens autorisasjonsordning med tilnærmet uendret virkeområde, men for øvrig foreslås det mange store og små endringer sammenlignet med gjeldende lov og forskrift. Eksempler på dette er økt fokus på regnskapsforetaket med krav til organisering av virksomheten, fjerning av daglig leder-kravet, ny yrkestittel, endrede utdannings- og praksiskrav for godkjenning, mer fleksible etterutdanningskrav og enklere oppbevaringsregler for oppdragsdokumentasjon. Kurset går gjennom forslaget til ny regnskapsførerlov og ser på både det som videreføres og det som er nytt.

Målgruppe

Kurset er egnet både for autoriserte regnskapsførere med interesse for å vite hvilke regler som er foreslått å gjelde for dem i fremtiden, samt for personer som ønsker å søke om godkjenning som regnskapsfører og som vil vite hva som er foreslått å bli reglene både for å få godkjenning og for den etterfølgende yrkesutøvelsen.

Kursinnhold

 • Bakgrunn – lovutvalg og prosess
 • Viktige utgangspunkter
 • Virkeområde og definisjoner
 • Godkjenning mv.
 • Kvalifikasjoner
 • Organisering av virksomheten mv.
 • Regnskapsoppdrag
 • Tilbakekall og straff
 • Avsluttende bestemmelser
 • Dissenser
 • Regnskap Norges kommentarer

Undervisningsform

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1250,-
Normalpris: 1700,-

 • Kursleder:
  Jan Terje Kaaby
  Senior Manager