!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Regnskapsførers oppdragsdokumentasjon

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regnskapsf. 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 3
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,- *eks. mva på nettkurs og servering
Eksterne regnskapsførere skal alltid kunne dokumentere hva som er utført for hver enkelt oppdragsgiver, for eksempel i forbindelse ved etterkontroll og tilsyn. Regnskapsførere må derfor utarbeide og oppbevare oppdragsdokumentasjon som inneholder vesentlige opplysninger om oppdragsgiver og regnskapsoppdraget og som viser at oppdraget er utført i samsvar med oppdragsavtalen, gjeldende lovkrav og god regnskapsføringsskikk. Kurset er publisert i 2018.
Del:

Kurset gir en forståelse for regelverket som gjelder for utarbeidelse og oppbevaring av oppdragsdokumentasjon og hvordan kravene kan oppfylles.

Målgruppe

Kurset retter seg hovedsakelig mot eksterne regnskapsførere som skal dokumentere sin oppdragsutførelse.

Innhold

 • Regelverk
 • Formål
 • Virkeområde
 • Kort om KS Komplett
 • Rutiner og systemer mv.
 • Ansvar for oppdragsdokumentasjonen
 • Oppdragsdokumentasjon vs. regnskapsmateriale
 • Språk
 • Tidspunkt for utarbeidelse
 • Innhold
  • Alle regnskapsoppdrag
  • Faktureringsoppdrag
  • Lønnsoppdrag
  • Betalingsoppdrag
  • Bokføringsoppdrag
  • Årsoppgjørsoppdrag
  • Rene rapporteringsoppdrag
 • Tilgang
 • Oppbevaring og sikring

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1750,-
Normalpris: 2500,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Jan Terje Kaaby
  Kursleder:
  Jan Terje Kaaby
  Senior manager/Statsautorisert regnskapsfører/Statsautorisert revisor