Regnskapsførers ansvar som rådgiver i arbeidsrettsspørsmål

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 2
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 2
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1250,- Ansatt i medlemsbedrift: 1250,- Normalpris: 1700,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 1250,- Ansatt i medlemsbedrift: 1250,- Normalpris: 1700,- *eks. mva på nettkurs og servering
Behovet for rådgivning i arbeidsrettsspørsmål ute i bedriftene fortsetter å være stort. Undersøkelser viser at nesten hver tredje leder opplever at de vært i situasjoner der ansatte har hatt bedre kunnskap om sine rettigheter enn dem selv. Kurset er publisert i 2018.
Del:

Både lovgivningen og GRFS åpner i betydelig grad for at regnskapsfører kan gi råd innen dette fagområdet, så lenge man har tilstrekkelig kompetanse. Dette kurset setter fokus på de mulighetene regnskapsfører har til å gi rådgivning innenfor arbeidsrett, samt hva man bør være OBS på.

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle regnskapsførere som ønsker å vite mer om hva man kan gi råd om i arbeidsrettsspørsmål.

Innhold

 • Har kunden behov for vår hjelp i arbeidsrettsspørsmål?
 • Regnskapsfører er kundens «nærmeste» eksterne rådgiver
 • Hva kan vi rådgi om
  • Hva er tillatt etter loven
  • GRFS
 • Særskilte problemområder 
 • Når bør vi henvise kunden videre
 • Hvor er det store muligheter
 • Regnskapsførers ansvar som rådgiver
 • Profesjonsansvaret og erstatningsansvar
 • Ansvarsforsikringen

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1250,-
Normalpris: 1700,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat