A-melding - Innrapportering av permisjoner

Varighet: 0,5 kurstimer
Medlem: 550,- Ansatt i medlemsbedrift: 550,- Normalpris: 900,-
Medlem: 550,- Ansatt i medlemsbedrift: 550,- Normalpris: 900,-
Via A-melding rapporterer arbeidsgiver til NAV, SSB og skatteetaten. Inntekt, arbeidsforhold, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt. En vesentlig del i dette er hvorvidt arbeidstaker er i permisjon eller ikke, om det er foreldrepermisjon, i forbindelse med militærtjeneste eller utdanningspermisjon, har stor betydning for hva slags rettigheter den ansatte har blant annet hos NAV. Vi viser deg på en lettfattelig måten hvordan dette skal rapporteres korrekt.
Del:

Kurset tar for seg hvordan A-melding brukes for rapportering fra arbeidsgiver til NAV, SSB og skatteetaten. 

Målgruppe

Grunnleggende nivå. Alle som er i startfasen i å jobbe med lønn og som trenger grunnleggende opplæring innenfor området.

Innhold

  • Basis gjennomgang av forskjellige typer permisjoner og hvordan disse skal innrapporteres i A-melding 

Gjennomføring

Nettkurs – streamet forelesning. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 550,-
Ansatt i medlemsbedrift: 550,-
Normalpris: 900,-

  • Kursleder:
    Anita Øverby