!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Nettkurs

Diettregler - viktige nyheter 2018

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 3
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 3 kurstimer
Medlem: 1700,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2400,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 1700,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2400,-

Om kurset

Dette kurset er oppdatert pr 1. nov 2018. I 2018 har det skjedd store endringer i reglene om diettgodtgjørelser på reiser. Med virkning fra 1. november 2017 ble skattereglene om dagdietter betydelig innskjerpet. I svært mange tilfeller vil nå dagdietter være skattepliktige for arbeidstaker. Mange arbeidsgivere er usikre på hva de nye reglene innebærer og hvem reglene får anvendelse for. Fra 1. januar 2018 ble også skattereglene endret for diettgodtgjørelser på reiser med overnatting. For noen diettgodtgjørelser er det innført delvis skatteplikt mens andre har blitt helt skattepliktige. Statens reiseregulativer ble også i stor grad endret med virkning fra 22. juni 2018. Endringene er i særlig grad gjort gjeldende for diettgodtgjørelser både på reiser i Norge og i utlandet. Kurset gjør deg trygg på hva reglene innebærer og hvordan de skal praktiseres.

Målgruppe

Dette kurset henvender seg til alle som jobber med lønn og reiseoppgjør, enten i bedriften hvor du skal attestere eller utbetale reiseoppgjør, eller du arbeider med dette fagområdet i et regnskapsbyrå eller revisjonsselskap. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Kursinnhold

 • Endringene i statens reiseregulativer fra og med 22. juni 2018 inkl. kommentarer av oktober 2018
 • Nye skatteregler om dagdiett
  • Vilkårene for trekkfritak
 • «Arbeidstakers normale arbeidssituasjon» 
 • Yrkesreiser i skattemessig forstand
 • Dietten må ligge innenfor Skattedirektoratets forskuddssatser 
 • Reiseregningen må oppfylle legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften.
 • Refusjon av utgifter til kost på dagsreiser
 • Særlig om dagsreiser til utlandet
 • Nye skatteregler om døgndiett
  • Forskjell på reiser med og uten overnatting
  • Forholdet til skattereglene om dagdiett
  • Nye forskuddssatser
 • Måltidsfradrag
 • Oppsplitting av diettgodtgjørelsen
  • Refusjon av kostutgifter
  • Fri kost
  • Reiser til utlandet
  • Praktiske eksempler
  • Hva med kostgodtgjørelser som gjelder 2017, men som utbetales i 2018 – hvilke regler gjelder 

Undervisningsform

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1700,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2400,-

 • Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat