Årsoppgjør for AS del 1 - God regnskapsskikk for små foretak

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 4
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 4
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 2100,- Ansatt i medlemsbedrift: 2100,- Normalpris: 2900,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 2100,- Ansatt i medlemsbedrift: 2100,- Normalpris: 2900,- *eks. mva på nettkurs og servering
Dette kurset er det første av tre halvdags kurs som tar deg gjennom årsoppgjøret. I dette kurset lærer du om hva god regnskapsskikk innebærer for de virksomhetene som er små i regnskapslovens forstand (ca. 99% av de regnskapspliktige). Kurset er publisert i 2018.
Del:

Vi starter med å gå gjennom begrepet god regnskapsskikk og hvordan dette er i kontinuerlig utvikling, før vi ser på de mest sentrale forholdene i regnskapsstandarden NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak. I tillegg ser vi på noen andre regnskapsstandarder som NRS 8 viser til.

Målgruppe

Dette kurset passer for deg som ønsker å få en god faglig plattform for årsoppgjørsarbeidet og økt bevissthet rundt ulike problemstillinger knyttet til regnskapsavleggelse for små foretak.

Innhold

 • Begrepet god regnskapsskikk og hvordan dette har utviklet seg
 • Sentrale prinsipper i regnskapsloven
 • GRFS om god regnskapsskikk
 • Begrepene rettvisende bilde, opptjening og sammenstilling
 • Virkningene av prinsippendringer og overgang fra/til små foretak
 • Særlige poster
 • Estimatendringer
 • Avvikende regnskapsår
 • Avskrivninger og nedskrivninger
 • Kapitalforhøyelser
 • Tapskontrakter
 • En oversikt over forenklingsreglene og valgadgangen for små foretak

Gjennomføring

Streamet forelesning - Fire timers nettkurs med presentasjon av ulike utvalgte temaer og to case som omhandler viktige budskap i disse. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 2100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2100,-
Normalpris: 2900,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Tor Olav Nordtømme
  Kursleder:
  Tor Olav Nordtømme
  Statsautorisert regnskapsfører