Nettkurs

Praktisk arbeidsrett - nye regler 2019

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 5
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 7 kurstimer
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-

Om kurset

Del:

Mange opplever å få personalansvar uten at de verken kan noe særlig om det, eller har et sterkt ønske om å lede andre. Hvordan skal de da kunne vite hvordan de skal løse alle små og store spørsmål som dukker opp i hverdagen? 

En del velger å løse personalsaker etter «magefølelse-prinsippet», noe som i mange tilfeller viser seg å gi svært uheldige resultater. Det er viktig både å kunne reglene og å treffe riktige beslutninger. Å ta feil valg i personalsaker, vil kunne få fatale konsekvenser både for arbeidsmiljøet og bedriften. På noen områder er det jussen som avgjør, på andre er det kanskje bare sunn fornuft og klare budskap som løser floken.  

Arbeidsretten er i tillegg stadig i endring med nye regler du bør ha oversikt over dersom du vil holde deg oppdatert. 

Målgruppe

Dette kurset henvender seg til deg som jobber med personalsaker, enten du er leder med personalansvar eller du jobber i regnskapsbyrå med ønske om å bistå kunder i slike spørsmål. Kurset henvender seg også til personalansvarlige/-medarbeidere hos arbeidsgiver. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Kursinnhold

 • Relevante regelendringer på arbeidsretten 2019
 • Arbeidsforholdet
  • Rekruttering
  • Lønn
  • Overtid
  • Mertid
  • Arbeidstid
  • Ferie
 • Kommunikasjon og styring
  • Se de ansatte og gjør dem stolte
  • Klare budskap
  • Irettesettelse eller advarsel – når og hvordan
  • Firmafester
 • Oppfølging og endring
  • Midlertidig ansettelse og ulike livsfaser
  • Sykefravær og dødsfall
  • Omorganisering
  • Innleie av arbeidskraft
 • Arbeidsmiljøet
  • Overvåke de ansatte?
  • Sikkerhet - Personopplysningsloven
  • Ansatte på sosiale medier
  • Vennetjeneste eller korrupsjon?
 • En verdig avslutning
  • Oppsigelse og permittering
  • Avskjed og suspensjon
  • Når de beste sier opp
 • Regnskapsførers ansvar som rådgiver
 • Hvor går grensen for hva regnskapsfører bør gi råd om på dette området

Undervisningsform

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat