!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Optimal organisering av regnskapsforetak

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 7 kurstimer
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-
Hvordan sikre at vi får fornøyde kunder, oppfyller myndighetenes krav og har godt samarbeid internt? Dette er blant de viktigste spørsmålene vi alle har i våre yrker, og spesielt viktig er spørsmålene for de av oss som har ledelsesansvar.
Del:

I dette kurset fokuserer vi på optimal organisering og samhandling internt, ut mot kunder og med andre samarbeidspartnere. Vi går nærmere inn i regelverk som påvirker oss, og hvilke funksjoner/roller som et regnskapsforetak må eller kan ha. 

Målgruppe

Dette kurset passer særlig godt for de som har en lederrolle i regnskapsforetak eller som sitter i styret. Kurset passer også for de som har særskilte roller som f eks oppdragsansvarlig, kvalitetsansvarlig og hvitvaskingsansvarlig, og for andre medarbeidere som ønsker innsikt i hva vi skal forvente av roller og hvordan virksomheten kan organiseres og fungere. 

Hovedfokus vil være virksomheter som fører regnskap for andre, men også interne regnskapsavdelinger vil finne relevant innhold.

Innhold

 • Aktuelle roller i regnskapsforetaket, blant annet
  • Styret og dets medlemmer
  • Daglig leder
  • Kvalitetsansvarlig
  • Teamledere 
  • Oppdragsansvarlige
  • Hvitvaskingsansvarlig 
  • Personvernombud eller personvernkontakt
 • Hva er optimal organisering?
 • Trender i bransjen
 • Erfaringer fra tilsyn
 • Hvem bør ha personalansvar og ikke?
 • Hvem skal ha kundekontakt?
 • Kjemi kunde og saksbehandler
 • Mulige rollekonflikter
 • Kompetanse og kvalitet
 • Tenke spesialisering?
 • Kapasitet og tid til arbeidsoppgavene 
 • Hvordan være en god leder?
 • Hvordan være en god medarbeider?

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-